GEFOS a.s.  
Řízení strojů - Nivelační systémy Leica iCON

Řízení strojů - Nivelační systémy Leica iCON

Pro zkvalitnění, zrychlení a zpřesnění práce nejen stavebních strojů se stále více využívají systémy automatického řízení, někdy také nazývané nivelační systémy. Švýcarská společnost Leica Geosystems AG tyto systémy vyvíjí již více jak 25 let (původně pod značkami Laser Aligment a Mikrofyn) a dnes je na světovém trhu jedním z technologických leaderů a největších výrobců těchto zařízení. Stejně dlouho je aktivní v České republice, kde jí zastupuje GEFOS a.s. s plně vybaveným servisním střediskem a techniky pro servis a podporu.

 

Základní členění nivelačních systémů:

  • Automatické nebo indikační - Automatické s plným ovládáním hydrauliky nebo indikační systémy, které pouze signalizují polohu a výšku pracovního nástroje.
  • Podle stroje, na který se umisťují tzn. rypadla, gradery, finišery atd.
  • Podle způsobu navádění tzn. podle senzorů polohy a výšky
  • 2D řízení - senzory sklonu, ultrazvuk, laser
  • 3D řízení - TPS nebo GPS
Gradery Gradery
Automatické nivelační systémy Leica iCON grade pro gradery
Více 
Dozery Dozery
Automatické nivelační systémy Leica iCON grade pro dozery
Více 
Rýpadla Rýpadla
Nivelační systémy Leica iCON excavate pro pásová i kolová rýpadla
Více