GEFOS a.s.  
Nivelační systémy pro dozery iCON Grade

Nivelační systémy pro dozery iCON Grade

Nivelační systémy pro dozery, z řady iCON grade, lze taktéž navolit ze tří odstupňovaných variant, jako tomu je u graderů. Systém pro dozery má jak 2D, tak 3D řešení a záleží jen na zákazníkovi, kterou z variant zvolí.

  • iCON Grade iGD2 - 2D 
  • iCON Grade iGD3 - 3D single
  • iCON Grade iGD4SP - 3D dual

 

Znásobte výkon vašeho stroje pomocí SP technologie

Duální 3D systém iGD4SP je kombinován s SP senzorem, který díky své bezkonkurenční rychlosti a přesnosti poskytuje uživateli nové možnosti i v případech vyšší pojezdové rychlosti stroje bez ztráty přesnosti. Spolu s novým pětikrát rychlejším hydraulickým ovládáním (výkon 100 Hz ve srovnání s 20 Hz s běžným GNSS) se výrazně zvyšuje výkonnost řídicího systému stroje a umožňje rychlejší a preciznější realizaci zemních prací. S tím nám v ruku v ruce klesá nutnost dalších opravných prací a případného použití jiných strojů. Práce obsluhy stroje pak spočívá v řízení a směrovém navádění stroje tak, aby automaticky pohybující se radlice stroje kopírovala požadovaný terén dle 3D modelu uloženého v ovládacím panelu.