GEFOS a.s.  
Teodolit + dálkoměr = Totální stanice ... manuální

Teodolit + dálkoměr = Totální stanice ... manuální

Leica iCB50/70 pro nejkomplexnější měření ve stavebnictví a strojírenství

Totální stanice je přístroj sdružující teodolit a dálkoměr. Bleskově změří i nejsložitější úhly a délky.

Jde o přístroj umožňující nejkomplexnější možné měření ve stavebnictví a strojírenství. Coby nástupci již nevyráběné řady Leica Builder jsou

Leica iCB50 a Leica iCB70

jedinými takovýmito přístroji (teodolit + dálkoměr čili totální stanice) ve své třídě, které jsou konstruovány nikoli pro geodety, ale přímo pro stavbaře, strojírenské techniky, projektanty, zahradníky, tesaře a další negeodetické profese.

Na rozdíl od (značně dražších) Totálních stanic pro geodety v sobě totiž již obsahují funkce a výpočty pro využití na stavbách a ve strojírenství. Zásadním způsobem zkracují čas na práci a zvyšují přesnost výsledků.

Teodolit pro úhly, dálkoměr pro délky

Teodolit změří jakýkoli vertikální či horizontální úhel, dálkoměr doplní vzdálenost, a body si přístroj zapíše v souřadnicích 3D pro zpracování v CAD. Do přístroje tak např. můžete si nahrát stavební výkres a rovnou víte, kde jsou v terénu Vaše stavební body. Vytyčení a kontrola dodržení např. roztečí je pak hračkou.

Stejně tak ve strojírenství – nahrajete výkres obrobku nebo výrobku, a snadno zkontrolujete dodržení jednotlivých rozměrů i při velmi složitých tvarech.

Přehledná barevná obrazovka pro snazší práci

Leica iCB50/70 má vlastní operační systém Leica iCON. Práce s přehlednou barevnou obrazovkou je intuitivní a nevyžaduje žádné speciální znalosti.

Výpočetní úlohy obsaženy v softwaru přístroje

Ať jde o bleskové zjištění či vytyčení vzdáleností, úhlů, sklonů, kontrolu přesnosti rozměrů... Nebo 3D zpracování těchto údajů, či naopak porovnání skutečnosti s projektem, který do stanice nahrajete - stavební totální stanice Leica iCB50 či její sestra iCB70 (umějící měřit i na hranol) je připravena.

I pracovník bez zvláštní kvalifikace může tedy realizovat zaměření objektu ve 3D nebo vykonávat kontrolní měření. Mezi úlohami v totální stanici nechybí např. vytyčování, měření v souřadnicích, měření úhlů a délek, výpočet volného stanoviska, výpočet vzdáleností, spádů a převýšení, výpočet obsahů, objemů atd.

Přesněji tedy řečeno, Totální stanice = tedodolit + dálkoměr + počítač. Leica iCB50/70, připraveno pro obsluhu negeodety.

 

Stavební totální stanice Leica iCB (bez DPH)

... Leica iCB50 5" ..................................... Kč 224.069

... Leica iCB70 5" ..................................... Kč 260.355

 

Gefos a.s., oficiální zastoupení Leica Geosystems & autorizovaný servis

Ing. Jan Tomáš, +420 602 764 099, jan.tomas@gefos.cz

přístroj Vám samozřejmě rádi předvedeme - ať už u nás, nebo přímo na Vašem pracovišti

 

Totální_stanice_Leica_iCB50_displej_úvodní_obrazovka.jpg Obrázek
Totální_stanice_Leica_iCB50_iCB70_displej_3D_čelně.jpg Obrázek
Totální_stanice_Leica_iCB50_displej_vytyčení_linií.jpg Obrázek
Totální_stanice_Leica_iCB_50_iCB70_aplikace.jpg Obrázek