GEFOS a.s.  
Leica GeoMoS

Leica GeoMoS

Potřebujete trvale a automaticky sledovat pohyby nestabilních svahů, konstrukcí, dlouhých mostů, výškových budov, hrází, terénu nad stavbou tunelu nebo vnitřek tunelu apod.?

Leica Geosystems nabízí ucelený systém pro automatický strukturální monitoring. Systém automatického monitoringu se skládá ze tří základních komponent: měřických senzorů s velkou odolností a spolehlivostí, komunikačních systémů a softwaru pro ovládání senzorů, sběr dat a analýzy.

Monitorovací systém od firmy Leica Geosystems je unikátní spolehlivostí senzorů (totální stanice, skenovací multistanice, GNSS, sklonoměry), ucelenou nabídkou komunikačních technologií pro přenos dat mezi senzory a servery a uceleným softwarem, který řídí celý monitorovací proces od řízení senzorů po pokročilé analýzy včetně vyrovnání sítí. Leica Geosystems je díky multistanicím Nova MS50/MS60 jedinou firmou na světě, která navíc dodává tzv. plošný 3D skenovací automatický monitoring, díky kterému sledujete celé plochy s vysokým rozlišením bez nutnosti montáže odrazných hranolů.

Software pro monitoring

GeoMoS Monitor

Software GeoMoS Monitor je jádrem celého systému pro automatický monitoring. GeoMoS Monitor má na starosti:

 • Komunikaci se senzory a jejich automatické ovládání
 • Nastavení scénáře automatického měření a kompletní řízení měřického monitorovacího procesu
 • Výpočty pohybů monitorovaných objektů včetně detekce hrubých chyb a kontroly nastavených limitů
 • Generování akcí (zpráv, poplachů apod.) na základě různých stupňů překročených limitů
 • Odesílání výsledků do dalších Leica softwarů pro pokročilou analýzu monitoringu 
 • Veškerá data a výsledky se ukládají do MS SQL databáze. Leica dodává speciální API rozhraní pro snadný odběr výsledků monitoringu aplikacemi třetích stran

GeoMos Monitor podporuje senzory:

 • Automatické totální stanice Leica včetně multistanic s možností automatického skenování
 • GNSS senzory ve spolupráci se softwarem GNSS Spider
 • Automatické nivelační přístroje
 • Sklonové senzory Leica NIVEL210/220
 • Meteo senzory pro měření teploty, tlaku a vlhkosti. Tyto veličiny GeoMoS využívá i k fyzikálním korekcím měřených délek totálními stanicemi
 • Různé geotechnické senzory napojených na sběrnici Campbell Datalogger, která umí převádět naměřené fyzikální veličiny na digitální data
 • Data za jakýchkoli druhů senzorů lze také do GeoMoSu načítat pomocí CSV souborů

GeoMoS Now!

GeoMoS Now! je webový systém pro analýzu monitoringu, který poskytuje nejsnažší cestu distribuce výsledků monitorigu koncovým uživatelům. GeoMoS Now! má na starosti:

 • Řízení přístupu na webový portál přes všechny typy internetových prohlížečů z PC, tabletů a mobilů s různými stupni oprávnění
 • Uživatelskou tvorbu grafů, numerických vizualizací, obrázků, map, tabulek a reportů pro prezentaci a anylýzu výsledků monitoringu

Odlehčenou variantou je "GeoMoS Now! Survey Edition", která umožňuje ma webový portál nahrávat data získaná klasickým kampaňovým měřením. Poskytuje tak možnost webových analýz pro ne-automatický monitoring. Navíc pro totální stanice s polními softwary Captivate a SmartWorx Viva existuje doplňková aplikce "TPS Monitoring", která umožňuje v terénu spustit monitorovací měřický scénář a po změření umožňuje uživatelsky spustit odeslání dat do GeoMoS Now! Survey Edition přes internet.

GeoMoS Analyzer

GeoMoS Analyzer je starším, ale stále dodávaným nástrojem pro analýzu monitoringu, který narozdíl od GeoMoS Now! není webovým portálem, ale klasickým softwarem pro osobní počítač.

GeoMoS Adjustment

GeoMoS Adjustment je zásuvný analyzační modul do pro výpočty vyrovnání sítí a deformačních analýz na datech nasbíraných GeoMoS Monitorem. Uplatní se zejména na větších monirtorovacích projektech, kde najednou kooperuje více totálních stanic a tak vzniká komplexní 3D síť, kterou lze vyrovnávat.

GNSS Spider

Kromě toho, že GNSS Spider umí řídit GNSS referenční stanice včetně celostátních sítí referenčních stanic, lze ho využít i pro GNSS monitoring. Modul Site Monitoring umí počítat pohyby stanic jednak v reálném čase a dále pomocí různě zvolených časových intervalů statického GNSS post-processingu. Výsledky pozic bodů, které počítá GNSS Spider, umí zachytit GeoMoS Monitor, který je integruje do komplexního monitoringu, který se může skládat i z jiných než GNSS senzorů.

Leica M-Com

Série Leica M-Com je první kompaktní plug&play řešení pro zprovoznění mobilní komunikace mezi serverem s GeoMoS Monitorem a senzory. Leica M-Com zahrnuje následující zařízení:

 • ComGate20: Bezdrátový router s mobilním LTE internetem pro připojení totální stanice příp. ještě jednoho dalšího zařízení přes USB nebo sériový port. V kombinaci se službou GeoMoS EDGE umí ComGate20 navíc překonávat výpadky spojení mezi serverem a totální stanicí tím, že dokáže totální stanici sám ovládat a ukládat z ní data do doby, než dojde k obnovení spojení se serverem.
Video Leica Monitoring Solutions Video
Grafy s hodnotami posunů Obrázek
Plošný skenovací monitoring Obrázek
ComGate20 Obrázek