GEFOS a.s.  
Vyhledávání podzemních vedení - hledačky a georadary

Vyhledávání podzemních vedení - hledačky a georadary

 

K čemu hledání pod zemí? Vyhledání vedení - trubek a kabelů pod zemí - je nezbytné před započetím jakýchkoli výkopových prací.

Tohle je vedení, které fakt nechcete nakopat . . .  A Leica je umí najít.

 

Elektrické kabely, trubky s plynem či vodou, telefonní a datové kabely... Pod zemí je instalováno skutečně velké množství vedení jak veřejných, tak privátních.

Získání přesných informací o jejich umístění a trase je bez debaty kličové. V plné odpovědnosti každé firmy nebo odpovědné osoby je nespoléhat se na výkresy sítí, ale informace ověřit/zpřesnit a zabránit tak poničení existujících podzemních vedení.

 

Bližší info k jednotlivým typům hledaček a georadarů níže na této stránce, nebo

 

Přejít rovnou do e-shopu

 
Hledačka podzemního vedení Leica Utilifinder+ Hledačka podzemního vedení Leica Utilifinder+

Leica Utilifinder+ je určena pro hledání kabelů pod napětím. Spolupracuje ale i s podzemní sondou nebo síťovým generátorem. Snadno použitelná a cenově dostupná hledačka podzemních vedení, nevyžadující velké nároky na obsluhu.

Více 
Georadar Leica DSX - georadar na stavbu Georadar Leica DSX - georadar na stavbu

Georadar Leica DSX je georadar určený přímo na stavbu. Rychle najde kovové i nekovové trubky a kabely a rovnou je zobrazí. U georadaru Leica DSX tak odpadají vysoké nároky na kvalifikovanost obsluhy i postprocessing dat v kanceláři - polohu všech podzemních liniových prvků totiž ukáže rovnou na displeji.

Více