GEFOS a.s.  
Válce

Válce

Leica Geosystems nabízí řešení nejen pro veškeré zemní práce, pokládku asfaltového nebo betonového krytu, ale i řešení pro následné zhutňování jednotlivých vrstev materiálů, které je mimořádně důležité pro dlouhodobou kvalitu především infrastrukturních projektů. Malé odchylky kvality mohou mít závažné následky, pokud zhutněná vrstva nesplňuje požadovanou míru únosnosti.

Řešení Leica iCON roller usnadní obsluze navádění při jednotlivých pojezdech válce, čímž výrazně sníží náklady, pomůže dosáhnout vyšší kvality zhutnění a sníží riziko jakéhokoliv druhu deformací nebo prasklin položených vrstev.

Zažijte jedinečné přínosy řídicích systémů Leica iCON nyní i ve vašem válci za pomoci snadné vizualizace zhutňovacího procesu. Pro řešení iCON roller je jednoduchost klíčová, protože pomáhá monitorovat a dokumentovat proces zhutňování, zatímco ve stejném časovém okamžiku zlepšuje kvalitu zhutnění a snižuje provozní náklady.

Výhody

 • Snadná přizpůsobitelnost pro jakoukoli specifikaci válce
 • GNSS polohová přesnost do 2 cm
 • Barevná vizualizace mapování počtu pojezdů na obrazovce ovládacího panelu
 • Monitorování rychlosti a varování při konstantním zhutňování
 • Vyvarování se nadměrnému/nedostatečnému hutnění a následným nákladným opravám
 • Bezdrátový přenos dat pro sledování pokroku v reálném čase
 • Přehledy úloh pro kontrolu kvality
   

Příprava

 • Nahravání dat projektu (soubory xml) možné prostřednictvím Leica ConX
 • Import souborů vrstev s počtem pojezdů a rychlostí
 • Přizpůsobení náhledů obrazovky (půdorysné zobrazení nebo 3D pohled/offset)
   

Pracovní postup

 • Automatické protokolování pracovního procesu se souřadnicemi GPS
 • V případě potřeby aktivace vibrací
 • Monitorování a barevné zobrazení pojezdů na displeji
 • Varovné zprávy v okně rychlosti
 • Práce ukončeny, pokud je celá plocha pokryta cílovým počtem pojezdů
   

Kontrola kvality

 • Monitoring pokroku v reálném čase prostřednictvím telematiky iCON
 • V případě, že je na pracovišti několik válců, telematika iCON kombinuje data úlohy s jednou obsáhlou zprávou o úkolu
 • Generování zprávy o úloze pro kontrolu kvality