GEFOS a.s.  

Obchodní podmínky

vydané dle dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, GEFOS, a.s., Kunratka 17, 182 00  Praha 8, IČO: 25684213, DIČ: CZ 25684213, společnost vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5477, obchod@gefos.cz, tel. 283842620

Podmínky nákupu v internetovém obchodě

Každý návštěvník internetového obchodu GEFOSu může procházet nabídkou zboží a vkládat jej do nákupního košíku. Nákup lze provést bez registrace nebo s registrací po přihlášení. Ověření platnosti objednávky provádíme u všech nových zákazníků objednávajících poprvé a na dobírku.

Postup registrace

Jestliže nechcete zadávat všechny údaje při každém nákupu, zaregistrujte se nejprve v registrační centrále, kde uvedete především místo dodání a kontakt, potřebný k ověření platnosti objednávky. Při příštím nákupu pak nebude třeba vyplňovat vše znovu, stačí zadat ID a heslo. Systém automaticky doplní zbylé údaje nutné pro zaslání zboží

V registrační centrále po zvolení vlastního ID vyplníte formuláře odpovídající zvolenému způsobu nákupu (fyzická nebo právnická osoba). Pro volbu ID a hesla volte znaky, které si dobře zapamatujete.

Postup objednávání

Nákup provádíte ukládáním vybraného zboží do nákupního košíku (ikona košíku). Svůj nákupní košík si můžete kdykoliv prohlédnout volbou "Košík" v menu na horní liště. Zde můžete také zboží z košíku smazat.

Po ukončení nákupu vybrané zboží objednáte volbou "Pokračovat v objednávce". Zde v poznámce můžete uvést své představy ohledně platby a dodání a vyplnit nebo upravit kontaktní údaje.

Po odeslání objednávky obdržíte e-mailem (elektronickou poštou) její kopii včetně seznamu zboží, adresy dodání a celkové částky k zaplacení.

Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • dobírkou v hotovosti při předání zboží
 • zaplacením zálohové faktury (platba předem)
 • fakturou (u kmenových zákazníků)
 • v hotovosti nebo platební kartou při odběru v Praze

Dodací podmínky

 • osobní vyzvednutí
 • přepravní službou DPD (dodání přímo "do domu")
 • balíková přeprava s doručováním na adresu zákazníka
 • doba doručení v pracovní dny 8:00-18:00 hodin
 • lhůta doručení do druhého pracovního dne při objednání do 10 hodin
 • pro změnu termínu či adresy je možné využít aplikaci DPD Kurýr, kde si vše pohodlně nastavíte podle vašich aktuálních potřeb ( http://dorucujemeradost.dpd.cz/dpd-kuryr)
 • v den doručení můžete sledovat, jak se k vám balíček blíží
 • pokud vás kurýr přepravní služby nezastihne, zanechá vám zprávu a pokusí se doručit zásilku druhý doručovací den

Při zaslání přepravní službou účtujeme poštovné a balné ve výši Kč 140 + DPH za každý balík, pokud není dohodnuto jinak. Počet balíků bude upřesněn dle rozsahu dodávky při potvrzování objednávky našimi obchodníky, kteří Vás budou kontaktovat po přijetí objednávky naším systémem.

Při převzetí zboží od přepravce si zkontrolujte neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznamte přepravci. V případě shledání porušení obalu, které svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusíte zásilku od přepravce převzít.

Faktura (daňový doklad) je přiložena ke zboží, případně ji posíláme na emailovou adresu kupujícího.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Dodací lhůta

obvykle do 2 pracovních dnů, přesnou dodací lhůtu Vám potvrdíme e-mailem.

Vyplněná a odeslaná objednávka je závazná a neodvolatelná v souladu s tímto řádem a platnými zákony ČR.

Reklamace

Vždy zkontrolujte při přebírání balíku, zda je balík neporušený, nebyl otevřen nebo není nějak deformován. Pokud balík převezmete, souhlasíte s kvalitou přepravy a tím i převzaté zboží považujete za správně doručené. Pokud v balíku najdete jiné zboží, než jste objednali, nerozbalujte ho a okamžitě kontaktujte naší kancelář GEFOS a.s. v Praze tel. 283842620. Po uplynutí zákonné lhůty podle občanského zákoníku, již nebude brát na reklamaci zřetel.

Takto vrácené zboží by mělo být v původním obalu, pokud možno neotevřené a se všemi náležitostmi.

Vrácení zboží

V případě, že kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím tohoto internetového obchodu a zákazník ji uzavřel mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má v souladu s § 1829 až §1832 Obč. zák č.89/2012 Sb. právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14ti dnů ode dne převzetí zboží. Vrácené zboží by mělo být v původním obalu a se všemi náležitostmi (doklad o nákupu zboží...).

Zákazníkovi bude uhrazena plná kupní cena zboží, a to převodem na účet ve lhůtě stanovené pro vrácení peněz (max. 14 dnů). Vracíme plnou kupní cenu za zboží, včetně nákladů na dodání. Zákazník nese náklady za navrácení zboží. Zboží, prosíme, neposílejte na dobírku, dobírkové zásilky nemohou být převzaty z důvodu překontrolování stavu zboží.

Pro odstoupení od smlouvy můžete využít vzorový formulář.

Záruční podmínky

Záruka je u každého výrobku stanovena individuálně, obvykle 2 roky, pokud výrobce neudává jinak. Na baterie se vztahuje záruka půl roku. Záruky se řeší podle občanského zákoníku a řeší je pouze autorizovaný servis Leica Geosystems, firmy GEFOS a.s. v Praze, Kundratka 17, Praha 8.

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

Platnost tohoto řádu

Tento řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2018 a může být kdykoliv změněn bez předchozího upozornění.