GEFOS a.s.  
Map360

Map360

Leica Map360 je softwarové řešení pro záznam nehod a trestných činů, které umožňuje import, zpracování, analýzu, vizualizaci a tvorbu výstupů pro soud.

Leica Map360, součást sady Leica Geosystems Incident Mapping Suite, je softwarové řešení pro mapování nehod a trestných činů, které uživatelům umožňuje importovat, zpracovávat, analyzovat, vizualizovat a vytvářet výstupy připravené pro soud. Map360 poskytuje rekonstruktérům nehod a trestných činů několik uživatelských rozhraní pro všechny úrovně dovedností a snadno použitelné nástroje pro vizuální zprostředkování místa nehody a kritických důkazů. Do aplikace Map360 můžete importovat scény libovolné velikosti ze široké škály snímačů, jako jsou laserové skenery, totální stanice a GNSS, a vytvářet přesné 2D nebo 3D diagramy a animace.

Map360 se nadále vyvíjí a podporuje nejnovější mapovací technologie, a to jak od společnosti Leica Geosystems, tak od třetích stran, a také nové nástroje pro rychlé a snadné vytváření diagramů připravených pro soud. Map360 také nabízí dvě rozšíření pro rozsáhlejší finální výstupy.

Snadná produktivita práce se scénou na mapě

Pomocí softwaru pro mapování scény, jako je Evidence Recorder nebo Leica Captivate, můžete snadno proměnit svá data v diagram. S Map360 můžete mapu vytvořenou na místě činu během několika minut přeměnit na hotový diagram připravený k tisku.

Analýza pohledu svědka

Potvrzení nebo vyvrácení výpovědí svědků o tom, co mohli nebo nemohli během incidentu vidět, je pomocí nástroje Witness Viewpoint jednoduché. Stačí si vybrat bod, přidat nad něj úhel pohledu v určité výšce a rozhlédnout se v režimu 3D pohledu.

Sofistikované nástroje pro rekonstrukci nehod a místa činu

Součástí jsou kalkulačky pro různé vzorce pro rekonstrukci nehod: rychlost, faktor zpomalení, kinetická energie, hybnost, kinematika a další. Součástí je také aktualizovaná databáze specifikací vozidel a výkonný nástroj pro rekonstrukci dráhy střely, který využívá řešení nejlepší shody pro stanovení přesných trajektorií.

Podpora pro všechny vaše měřicí nástroje a metody

Díky flexibilitě a podpoře více senzorů je Map360 produktivní a škálovatelný podle potřeb vaší agentury, která se mění a roste. Počínaje ručním zadáváním měření scény až po pokročilé mobilní mapovací systémy (a vše mezi tím!), Map360 poskytuje společné uživatelské prostředí pro širokou škálu senzorů, včetně podpory totálních stanic, laserového skenování, GNSS, multistanic, bezpilotních leteckých systémů, fotogrammetrie, ručního měření dat a mobilních skenovacích systémů.

Zjednodušená síla CAD

Map360 je nejpřesnější PC forenzní mapovací software na světě a je jediným řešením, které má zabudovaný špičkový 3D CAD systém. Základní přesnost našeho inženýrského CAD enginu vám poskytuje pevný základ pro vaši práci, která je přesná, přesvědčivá a nezpochybnitelná.

Protokol o auditu integrity důkazů

Body v CADu, které tvoří váš diagram, jsou uloženy v samostatném, chráněném databázovém souboru z důvodu bezpečnosti. Jakýkoli pokus o změnu souřadnic bodů bude mít za následek varování. Veškeré provedené změny jsou zaznamenány v databázi a lze je prověřit prostřednictvím hlášení auditního protokolu.

Jednoduchý nebo pokročilý režim, rozhodněte se sami!

Někdy potřebujete narychlo vygenerovat jednoduchý 2D diagram scény. Náš snadno použitelný režim skicování je pro to ideální. Pokud má váš projekt náročnější požadavky, můžete přepnout do pokročilého režimu, abyste měli přístup k nástrojům, které zrovna potřebujete.

Vlastní knihovna

Nový importér Collada nám umožňuje přenést do programu mnoho novějších a sofistikovanějších 2D a 3D modelů a uložení, což vám umožní vytvořit si vlastní knihovnu.

Průvodce vytvářením hotových diagramů

Interaktivní šablony umožňují snadnou vizualizaci tištěného diagramu před tiskem důkazních dokumentů.

Přizpůsobení

Map360 umožňuje snadné přizpůsobení kreslicí plochy a panelů nástrojů pro dosažení maximální produktivity.

Leica Map360 Video