GEFOS a.s.  
Leica GS18 I

Leica GS18 I

S GS18 I již neexistují skryté nebo nepřístupné body, protože pomocí integrované kamery změříte průsekovou fotogrammetrií vše, co vidíte.

Změřte, co vidíte!

Nový GNSS přijímač Leica GS18 I umožňuje snadné fotogrammetrické mapování, identifikaci a měření bodů přímo v terénu za použití unikátní sklonoměrné inerciální jednotky a převratného automatického zpracování snímků z integrované kamery. Jedná se o technlogii, která dostala název "Visual Positioning".

Co je GS18 I?

GNSS přijímač GS18 I je s ohledem na výkon GNSS přijímače a sklonoměrné inerciální jednotky totožný s přijímačem GS18 T, se všemi jeho funkcemi a výhodami. Navíc je v GS18 I kalibrovaná integrovaná kamera. Díky tomu, že je kamera napevno integrována do GNSS přijímače s IMU, tak jsou známé i prvky vnější orientace, tj. pozice kamery a všechny tři prostorové rotace vůči souřadnicovému systému. Následně už stačí, aby se v překryvech na více snímcích s vhodným úhlem protnutí vyskytly zájmové body a máme všechna data potřebná k určení jejich pozic na principu průsekové fotogrammetrie.

Jak probíhá snímkování?

V kontroleru CS20 LTE nebo CS35 rev. 2020 je od verze Captivate 5.50 navíc aplikace "GS Snímky", která má za úkol Vás provést procesem snímkování a následně vyhodnocováním bodů z pořízených snímků. Od 2021 lze také využít nový tablet CS30. Vlastní proces snímkování je velmi jednoduchý, v aplikaci se vytvoří skupina snímků a po stisku "Start" spustí přijímač snímkování ve frekvenci 2 Hz (2 snímky za vteřinu) po dobu max. 1 minuty v rámci jedné skupiny snímků. Měřič se pouze rozejde a hlídá si kritéria, která jsou nutná pro dosažení přesných výsledků:

  • Je potřeba mít RTK fixní řešení a zinicializovanou sklonoměrnou IMU jednotku
  • Kamera míří kolmo ke směru pochodu doleva nebo doprava směrem k zájmovému území
  • Měřič jde rychlostí běžné chůze v mírném oblouku kolem zájmového území
  • Zájmové body musí být ve vzdálenosti 2 - 10 m od kamery.

Jak probíhá vyhodnocování bodů ze snímků

Přímo v kontroleru je v aplikaci "GS Snímky" funkce "Měření ve snímcích", kde v rámci skupiny stačí vždy kliknout na požadovaný bod v jednom snímku a o zbytek se postará aplikace tím, že automaticky najde identický bod na okolních snímcích a spočítá jeho 3D polohu. Toto lze provést přímo v kontroleru v případě potřeby ihned po nasnímkování nebo později v klidu v kanceláři. To samé, ale s větším pohodlím, lze provádět v kancelářském softwaru Infinity s licencí Základ + Imaging. Pokud máte v Infinity navíc zakoupenou licenci pro zpracování dat ze snímků z UAV, tak je možné z těchto snímkových skupin vygenerovat i hustá 3D mračna bodů metodou Dense Image Mapping!

Jaká je přesnost metody  Visual Positioning?

Při dodržení kritérií uvedených v odstavci "Jak probíhá snímkování?" dochází k ideálním překrytům a úhlům protnutí pro průsekovou fotogrammetrii. Přesnost takto určených bodů je:

2 - 4 cm!

Výhody Visual Positioning s GS18 I

Výhody technologie "Visual Positioning" se dají shrnout do hesla:

Změřte, co vidíte

  • Těžko přístupné či nepřístupné body, případně body v nebezpenčných lokalitách - hluboké příkopy, vyskoké strmé svahy, svislé stěny, střed silnilnice za provozu,...
  • Body se zakrytou oblohou, či s velkou pravděpodobností falešného odrazu signálu - přístřešky, podloubí, průjezdy, body pod korunami stromů...
  • Místa s požadavkem na co nejrychlejší změření - dopravní nehody, nebezpečná místa, rychle se měnící situace...

další výhody:

  • Dodatečné zaměření ze snímků - doměření detailů, dodatečná změna požadavků od zadavatele...
  • Obrazová dokumentace - pro osobní účely při vyhodnocení zaměření v kanceláři, pro zákazníka...

GS18 I tak zásadně rozšiřuje vaše možnosti a zvyšuje rychlost a bezpečnost vašeho měření!

 

Poznejte GS18 I Video
GS18 I - změřte, co vidíte! Video
GS18 I - zachyťte co nejrychleji každý detail Video
Zpracování dat z GS18 I v Infinity 8 Galerie