GEFOS a.s.  
Robotické totální stanice i pro řízení stavebních strojů

Robotické totální stanice i pro řízení stavebních strojů

Robotické totální stanice (teodolit + dálkoměr) pro stavaře, pro řízení stavebních strojů, nebo strojírenství iCR80/80S/70

Robotická totální stanice vyvinutá zejména pro stavaře bez geodetického vzdělání, ale s potřebou měřit běžné stavební měřící úlohy. Tato totální stanice umí řešit naprostou většinu stavebních měřických úloh, včetně řízení široké škály stavebních strojů, od dozerů a graderů až po asfaltové a betonové finišery a frézy, nebo určité úlohy ve strojírenství.
Totální stanice disponuje moderními způsoby uzamčení na jeden specifický cíl – Target Snap, jeho rychlé vyhledání - PowerSearch a také unikátní funkcí Setup Pilot, která umožňuje plně automatické nastavení (orientaci) totální stanice na stanovisku. Práci s přístrojem nejen na stavbě usnadňuje praktická výbava, která obsahuje bezhranolový dálkoměr s dosahem až 1000 m, PowerSearch, ATRplus, long-range Bluetooth® modem integrovaný přímo do držadla TPS, vytyčovací světla, USB port a slot pro SD kartu, čtyřtlačítkovou klávesnici, laserovou olovnici atd... Přístroj je dodáván ve třech verzích lišících se pouze úhlovou přesností (5“ – 2,43 mm/100 m,  2“ – 0,97 mm/100 m a 1“ – 0,49 mm/100 m).

Totální stanice iCR80 obsahuje displej a je možné ji ovládat i bez kontroléru, stanice iCR80S je bez dipleje a kontrolér pro ovládání je nutný. Stanice iCR70 neumožňuje funkcí řízení stavebních strojů.

Pro vzdálené ovládání totální stanice je nutné mít kontroler s tyčkou a odrazným 360° hranolem. V tabletu je výkonný software Leica iCON Site vytvořený na míru pro používání na stavbách. Pomocí tohoto softwaru lze nejen zorientovat totální stanici na stavbě, ale lze ho velice jednoduše a prakticky používat i pro jakékoli měřické a vytyčovací práce na stavbách. Software obsahuje aplikace pro měření, vytyčování, kresbu výkresů na základě papírových podkladů, kontrolu povrchů vůči nahranému 3D modelu terénu, rychlé a praktické výpočty a tvorbu 3D modelů, výpočty kubatur přímo na stavbě, definici a vytyčování svahů. V zobrazení kontroléru je možné zapnout funkci perspektivní zobrazení, ze kterého operátor získá představu o modelu v reálném terénu.

 

Obrázek
Obrázek
Obrázek