GEFOS a.s.  
Leica NA2 / NAK2

Leica NA2 / NAK2

Potřebujete automatický nivelační přístroj pro přesnou s klasickým čtením na latích?

Nivelační přístroje NA2 a NAK2 mají střední kilometrovetrovou přesnost 0,7 mm/km, příp. 0,3 mm/km s přídavným mikrometrem. Modely NAK2 mají oproti NA2 kruh pro odečítání vodorovných směrů ve dvou variantách - 360° nebo 400 gon. 

NAK2 Obrázek