GEFOS a.s.  

Software

Leica Cyclone Leica Cyclone
Software pro komplexní řešení zpracování, modelování a editace mračen bodů.
Více 
Leica CloudWorx Leica CloudWorx
Nadstavba na CAD systémy pro rychlou práci s mračny bodů. Modelování a jiné pokročilé nástroje.
Více 
Leica Cyclone 3DR Leica Cyclone 3DR

Univerzální software pro zpracování mračen bodů, segmentaci a klasifikaci, tvorbu trojuhelníkových sití, mesh, inspekci povrchů, prokládání mračna matematickými tvary, extrakci hran, porovnání modelů, vektorizaci bodových mračen, výpočty objemů. 

Více 
Leica JetStream Leica JetStream
Bezproblémová integrace mračen bodů, jejich přístup a ultra rychlé grafické vykreslování.
Více