GEFOS a.s.  
Multistanice Leica MS60

Multistanice Leica MS60

Novinka z 2/2020 - rychlost 3D skenování zvýšena na 30 000 bodů za vteřinu!!!

Potřebujete měřit totální stanicí s vysokou přesností a zároveň zvládnout zakázky na 3D laserové skenování s nejvyššími nároky na přesnost, kterou běžné skenery nejsou schopny dosáhnout? Multistanice MS60 Vám tento sen splní, protože se jedná o plně automatickou 1" totální stanici se vším všudy, co má totální stanice mít, včetně okuláru pro nejpřesnější optické cílení, a zároveň o 3D laserový skener s nejvyšší přesností skenování a s nejnižším šumem pro plošné zachycení i těch nejmenších detailů. Dále robustní konstrukce, dvě kamery (přehledová a dalekohledová), automatické ostření, rychlé a tiché piezo-motory a více...

DynamicLock

Multistanice MS60 a nově totální stanice TS60 a volitelně i TS16 jsou přístroje, které jsou vybaveny technologií "DynamicLock". Představte si, že měříte s totální stanicí ve one-man robotické sestavě a díky nějaké velké překážce dojde ke ztrátě hranolu. Stanice zacílí do místa ztráty hranolu, zaktivuje svislou laserovou stěnu a čeká, až se v ní objeví pohybující se hranol, který okamžitě zachytí a za pohybu začne opět sledovat. Díky extrémnímu výkonu tohoto algoritmu se nemusíte vůbec zastavovat, protože se vše odehrává za pohybu, a vy se tak skutečně nemusíte starat o nic jiného, než o to, co máte změřit nebo vytyčit. DynamicLock dostává robotiku s totálními stanicemi do dalšího levelu, do kterého se ještě žádné jiné stroje nedostaly.  

ATRplus

Totální stanice Captivate (TS16, TS60, MS60) jsou první "samo-učící se" totální stanice na světě, které se umí přizpůsobit aktuálnímu okolnímu prostředí a vašemu pohybu, to vše s cílem udržet sledování jen a pouze vašeho pohybujícího se hranolu v rámci one-man systému. To vše se děje plně automaticky, aniž byste museli nastavovat, v jakých se pohybujete podmínkách. Tyto vlastnosti šetří váš čas a úsilí a díky tomu vás bude práce bavit.

PowerSearch

Stiskem jednoho tlačítka najde totální stanice váš hranol, který je zcela mimo zorné pole, typicky do 5 vteřin. Děje se tak pomocí neviditelné laserové stěny, kterou z totální stanice systém PowerSearch vysílá.

Imaging

Multistanice MS60 je vybavena dvěma kamerama - přehledovou v horní části těla dalekohledu a dalekohledovou v optické ose dalekohledu. Tyto kamery lze využít pro:

 • Asistenci při měření: kliknutím na displeji do obrazu z kamery se stanice otočí na dané místo. Toto lze provádět jak na displeji stanice, tak kontroleru. Díky této vlastnosti lze přesně cílit i z kontroleru na body bez hranolu a navíc od kontroleru vždy vidíte, kam přesně totální stanice cílí. Navíc díky superimpozici (promítání měřených a importovaných objektů do obrazu z kamery) máte okamžitý přehled o tom, co již máte změřeno a co je potřeba doměřit.
 • Dokumentaci: snímky z kamery lze ukládat i s vašimi případnými ručně nakreslenými skicami nebo také s promítnutými měřenými a importovanými objekty, např. s 3D drátovým modelem. Tyto snímky lze navíc databázově připojovat k měřeným bodům. Díky tomu máte perfektní přehled o tom, co jste kde měřili.
 • Obarvení naskenovaných 3D mračen bodů reálnými barvami z přehledové kamery.
 • Průsekovou fotogrammetrii s přehledovou kamerou: přehledová kamera má již z výroby provedenou kalibraci, která kompenzuje zkreslení obkektivu. Díky tomu můžete měřením objektů na snímcích pořízených z různých stanovisek určovat velmi přesnou 3D pozici. Díky tomu se nemusíte vracet na místo měření, když zapomete změřit nějaké body.

AutoHeight

AutoHeight je systém měření výšky přístroje nad bodem pomocí laseru laserové olovnice, díky kterému změříte výšku stroje:

 • Rychle, protože nemusíte:
  • vytahovat metr a měřit ručně výšku stroje
  • výšku stroje zapisovat
 • Bez chyb, protože nehrozí překlep při zapisování výšky stroje
 • Přesněji: střední chyba 1 mm

Captivate

Díky 3D polnímu softwaru Leica Captivate a velké 5" obrazovce bude moct pohodlně tvořit ucelenou 3D vektorovou kresbu včetně kódů a vrstev ihned během vašeho měření.

AP20 AutoPole

Totální stanice TS16, TS60 a multistanice MS60 jsou plně kompatibilní se všemi funkcemi systému Leica AP20 AutoPole, tedy s možností IMU náklonu tyčky, automatického nastavování výšky tyčky (PoleHeight) a identifikace hranolu (TargetID)

Video - skenování s MS60 Video
Instruktážní video k Dynamic Lock Video
MS60 Obrázek
MS60 - pohled na okulár pro nejpřesnější optické cílení Obrázek