GEFOS a.s.  
Systém s volitelnou technoligií bočního posuvu

Systém s volitelnou technoligií bočního posuvu

3D nivelační systém Leica iCON grade iGG3 otevírá naprosto nové možnosti v provádění zemních prací a hlavně při přesném rovnání konstrukčních vrstev. Přenáší 3D projekt stavby přímo do kabiny strojníka a odsouvá do historie tradiční způsoby vytyčování. S 3D systémem můžete pracovat naprosto nezávisle, s maximální možnou přesností a kdekoli v prostoru daného projektu. Použití 3D nivelačního systému dramaticky zvýší využití stroje, jeho produktivitu a také značně ušetří spotřebu rovnaného materiálu.

Grader může být naváděn dvěma metodami, a to buď velmi přesnou GNSS/GPS aparaturou nebo pomocí robotické totální stanice. Základ systému, vč. senzorů i připojení na hydrauliku jsou stejné jako u 2D systému a rozšíření na 3D je velice snadné.

Systém Leica iCON iGG3 umožňuje používání funkce 3D side-shift, což je unikátní automatické řízení bočního posunu radlice na základě křivky zvolené v 3D modelu terénu.

Výhody systému a možnosti úspor:

 • Zvýšení přesnosti, efektivity a produktivity práce
 • Finanční, časové, personální úspory
 • Eliminace chybovosti
 • Snížení počtu pojezdů stroje
 • Konkurenční výhoda v soutěžích a nabídkách
 • Snížení objemu geodetických prací
 • Zjednodušení obsluhy stavebního stroje
 • Zlepšení BOZP a pracovního prostředí

 

Základní sestava senzorů: 

 • Senzor hlavního (podélného) sklonu
 • Senzor náklonu radlice (senzor příčného sklonu)
 • Rotační senzor
 • Snímač sklonu stožárů s GNSS anténou
 • Robustní GNSS anténa na stožáru na jednom konci radlice.

 

Kontrola polohy a výšky:

 • TPS - robotizováná totální stanice, která za stálého sledování 360° hranolu, umístněného bezpečně na stožáru na radlici grejdru, vysílá informace o jeho poloze do kontrolboxu z bezpečného místa stavby. V případě využití TPS lze dosáhnou přesnosti +-3mm na 100m.
 • GPS - velmi přesný GNSS přijímač umístěný bezpečně v kabině stroje, robustní a odolná GNSS anténa umístněná na stožáru na radlici grejdru. Poloha je zpřesňována pomocí RTK korekcí vysílaných referenční stanicí umístěné na pevném bodě v blízkosti stavby. V případě využití GNSS/GPS lze dosáhnout přesnosti až +- 1cm v poloze a +-2cm ve výšce.
Ke stažení:
Ke stažení: