GEFOS a.s.  
iCON excavate iXE3 - 3D nivelační systém

iCON excavate iXE3 - 3D nivelační systém

Leica iCON excavate iXE3 je pokročilý a výkonný 3D nivelační systém pro rypadla.

Dokonce i projekty velmi složité na výkopové práce lze uskutečnit snadno a s vysokou přesností, což vám ušetří spoustu času a nákladů. Díky 3D systému je možné zapomenout na kompletní vytyčování stavby, kontrolu správnosti výkopů, svahů a maximálně snížit počet předělávek.

Nivelační systém iXE3 od Leica Geosystems AG nabízí 2D pro jednoduché stavby, kde se nevyplatí připravovat model terénu a 3D řešení pro komplexní složité projekty v jednom ovládacím panelu. Můžete pracovat s duálními sklony ve 2D a podle referenčního modelu terénu pomocí GNSS řešení ve 3D. Mezi 2D a 3D přepnete pouhým zmáčknutím tlačítka.

S 3D systémem od Leica Geosystems pracujete s velice přesnou GPS a na displeji ovládacího panelu v kabině vidíte polohu rypadla a samotného podkopu přímo v digitálním modelu stavby. Pomocí iEX3 lze velmi jednoduše měřit body pomocí lopaty stroje a také je přímo vytyčovat. iEX3 je vhodný hlavně pro velké projekty, silnice, železnice i pro rozměrné pozemní stavby, průmyslové zóny nebo pro samostatnou práci pouze jednoho stroje bez nároků na další personál. Pomocí vestavěného GSM modemu připojte počítač ve stroji k internetu a získejte rychlou podporu a také velice snadný přenos dat. Náš 3D systém vám umožní udělat poslední krok směrem ke komplexnímu řízení stroje. Efektivita vašeho stroje se zvýší minimálně o 30%, což umožní rychlou návratnost investice.

Počítač v kabině určuje polohu stroje pomocí GPS a polohu radlice pomocí senzorů umístěných na stroji a podkopu. Tyto naměřené hodnoty následně porovnává s digitálním modelem terénu. Na displeji je zobrazen pohyb lopaty vůči projektovanému povrchu. Tím systém strojníka jednoduše navádí, jak hluboko a kde přesně má kopat.

3D systém iXE3 je dostupný ve dvou variantách, 3D single nebo 3D dual. 3D single je levnější řešení jehož nevýhodou je osazení pouze jednou GNSS anténou. Prakticky to znamená, že po každém pojezdu stroje musí strojník otočit rypadlem o 180º a zpět, aby systém zorientoval stroj v 3D modelu projektu. 3D dual je oproti tomu sytém vybavený dvěma GNSS anténami na dvou stožárech a duálním GNSS prijímačem. Díky tomu, že dual systém zná polohu dvou míst na stroji, je stroj v projektu zorientován neustále.

Snadná rozšiřitelnost: iCON iXE je díky CAN propojení jednotlivých částí a unikátnímu řešení PowerSnap , ovládacímu panelu nacvakávanému do chytrého držáku ve stroji, velmi snadno rozšiřitelný nivelační systém. Můžete začít se základním 1D řešením s měřením podélného sklonu, v případě potřeby upgradujte na 2D systém s duálními sklony přidáním rotačního senzoru a senzoru příčného náklonu lopaty. Nakonec, v případě získání zakázek na velkých projektech, přidejte 3D ovládací panel a GNSS přijímač a anténu a získejte vysoce účinné 3D řešení, které vám umožní přenést 3D model projektovaného terénu přímo do kabiny stroje a kopat podle něj.

Podpora rotačních zařízení pro lopatu: Leica iCON excavate iXE3 poskytuje integrovanou podporu tilt rotátorů, operátor tedy přesně vidí na displeji aktuální náklon a natočení lopaty vzhledem k projektu. iCON excavate s podporou tilt rotátoru tedy zvyšuje vaši produktivitu a umožňuje maximalizovat využití a výhody nivelačního systému stroje.

Benefity:

 •  Maximální zvyšení produktivity stroje, práce přímo v CAD 3D modelu projektu stavby.
 • Přepnutí mezi 2D a 3D pouhým stiskem tlačítka.
 • Komplexní navádění strojníka v plné 3D grafice, 2d a 3d zobrazení stroje v projektu, zobrazení profilů.
 • Možnost si vytvořit jenoduchý 3D model přímo v ovládacím panelu ve stroji.
 • Kompatibilita téměř s veškerými rypadly na trhu, včetně strojů s dvojitým výložníkem.
 • Nezávislost na geodetech stavby šetří čas i náklady.
 • Grafické znázornění NAD/POD na grafickém displeji v kabině.
 • Konec všem "překopáním" výkopu. Bez nutných oprav výšek a sklonů a doplňování drahého materiálu.
 • Vysoce přesné kopání v duálních sklonech.
 • Konec přeměřování hloubky a sklonů pomocí klasických metod a optických nivelačních přístrojů. K rypadlu stačí pouze strojník. Úspora lidských zdrojů!
 • Díky snadnému "vycvaknutí" ovládacího panelu lze mít systém instalován na více strojích a drahý panel a GNSS zařízení mezi nimi přenášet.
 • Přesné svahování a "řezání" hran díky podpoře rotačních zařízení pro lopatu stroje

Vlastnosti systému:

 • Barevný 8" grafický dotykový displej ovládacího panelu.
 • Jednoduchá struktura menu - velice snadné dotykové ovládání.
 • Podpora externího displeje s LED diodami k instalaci přímo před oči strojníka.
 • IP68 - 100% voděodolnost senzorů a kabeláže.
 • Možnost odsazení referenčního povrchu.
 • Vizuální a zvukové navádění strojníka podle zvolené referenční výšky.
 • Možnost práce s duálními sklony.
 • Podpora pro rotační přídavná zařízení lopaty.
Ke stažení:
Ke stažení:
Leica iCON Semi auto pro rypadlo Video