GEFOS a.s.  
Leica Infinity

Leica Infinity

Leica Infinity je moderní kancelářský software pro zpracování dat pořízených geodetickými přístroji. Infinity podporuje multistanice včetně naskenovaných 3D mračen bodů, totální stanice, GNSS přístroje a nivelační přístroje. Infinity je licenčně modulární software, k dispozici jsou následující moduly:

  • Základní funkce: import, export dat, základní úprava dat pro další zpracování, 3D vizualizace dat
  • TPS processing: zpracování dat měřených totálními stanicemi, editace určení a orientace na stanoviscích, výpočet měření v řadách a skupinách, zpracování polygonových pořadů
  • GNSS post-processing: post-procesní výpočet statických i kinematických GNSS měření, single-point processing. Podporuje všechny aktuální i budoucí GNSS systémy: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS
  • Povrchy a kubatury: tvorba DMT, vrstevnic, srovnávacích map, výpočet kubatur, výstupy i v podobě ucelených protokolů
  • Skenování + povrchy a kubatury: příprava naskenovaných mračen bodů multistanicí k dalšímu zpracování, tvorba DMT, vrstevnic, srovnávacích map a kubatur ze všech dat včetně naskenovaných 3D mračen bodů
  • Vyrovnání 3D sítí: vyrovnání kombinovaných dat pořízených totální stanicí, GNSS a nivelací.
  • Zpracování nivelačních dat: výpočty nivelačních pořadů včetně 1D vyrovnání nivelačních sítí
  • Imaging: měření na snímcích pořízených přehledovou kamerou totálních stanic nebo multistanic pomocí průsekové fotogrammetrie, kdy se měřením identických bodů na snímcích z různých stanovisek měří 3D poloha bodů.
  • Infrastruktura: Import a editace projektů silnic a jejich příprava pro použití v přístrojích Leica pro kontrolu a vytyčování v rámci aplikace Captivate Road.
  • Mračna bodů ze snímků: modul na zpracování snímků pořízených drony Leica, z nichž se vytváří 3D mračna bodů, ortofota a 3D modely

Součástí dodávek multistanic je vždy balík Leica Infinity TPS a skenování, který obsahuje moduly: Základ, TPS processing a Skenování + povrchy a kubatury.

Video Infinity 2018 Video
Měření z totálních stanic Obrázek
Měření GNSS Obrázek
Infrastruktura 2 Galerie