GEFOS a.s.  
Leica Infinity

Leica Infinity

Leica Infinity je moderní kancelářský software pro zpracování dat pořízených geodetickými přístroji. Infinity podporuje multistanice včetně naskenovaných 3D mračen bodů, totální stanice, GNSS přístroje a nivelační přístroje. V Infinity lze integrovat a tvořit 3D maračna bodů. Také lze připravit projekty silnic a tunelů pro kontroly a vytyčování na stavbě. Infinity je licenčně modulární software, k dispozici jsou následující moduly:

 • Infinity Core (Základní aplikace): tvoří základ pro ostatní nadstavbové moduly
  • Příprava přístrojů Leica na měření včetně Správy a tvorby kódových listin a Souřadnicových systémů pro převod GNSS dat do pravoúhlých souřadnic. 3D vizualizace
  • Podporované formáty pro import a export (ASCII, CAD, GIS,...) umožňují připravit vstupní data pro práci s přístroji Leica Captivate/Viva, iCON a Zeno (GIS)
  • Možnost připojení ke cloudovým a mapovým službám
  • Základní nástroje pro nalezení a opravu chyb v datech (např. chybné výšky cílů a antén atd.) včetně výpočetních COGO funkcí, úprav dat a kompletního kódování
  • Polní zápisníky z Měření a Vytyčování
  • Možnost připojení ke službám Leica, jako jsou Exchange, Cyclone ENTERPRISE, HxGN Content Program (HxDR), ConX
 • Infinity Měření: modul pro zpracování měřických dat z totálních stanic, výpočtů nivelace a měření jednotlivých bodů ze snímků.
  • Zpracování dat měřených totálními stanicemi, editace určení a orientace na stanoviscích, výpočet měření v řadách a skupinách, zpracování polygonových pořadů
  • Výpočty a vyrovnání nivelačních pořadů, včetně 1D vyrovnání nivelačních sítí
  • Měření jednotlivých bodů metodou průsekové fotogrammetrie ze snímků pořízených přístroji TS/MS a GNSS Imaging přijímačem GS18 I
  • GNSS L1 (jednofrekvenční) post-processing
 • Infinity Pokročilé měření: modul pro zpracování měřických dat na vysoké úrovni - úplný GNSS post-processing a vyrovnání 3D kombinovaných sítí
  • GNSS multifrekvenční a multikonstelační post-processing: post-procesní výpočet statických i kinematických GNSS měření, single-point processing. Podporuje všechny aktuální i budoucí GNSS systémy: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS
  • Vyrovnání 3D sítí: vyrovnání kombinovaných dat pořízených totální stanicí, GNSS a nivelací
 • Infinity Inženýring: modul pro práci s modely povrchů s výpočty kubatur a porovnáváním povrchů vůči projektům nebo předchozím etapám
  • Tvorba modelů povrchů z měřických dat i mračen bodů, včetně tvorby vrstevnic
  • Výpočty kubatur
  • Tvorba map výkopů a násypů
  • Tvorba porovnávacích map s liniemi překročení tolerancí
 • Infinity Mračna bodů ze snímků: modul pro integraci fotogrammetrie s měřickými daty, včetně snímků z UAV dronů, GNSS Imaging přijímače GS18 I a ručních fotoaparátů
  • Výpočty hustých mračen bodů, digitálních modelů povrchu a true-ortofot ze snímků
  • Zahrnuje i měření jednotlivých bodů ze snímků
 • Infinity Registrace mračen bodů: modul pro integraci dat z 3D laserových skenerů s daty z UAV dronů a s daty z měřických přístrojů
  • Import dat z 3D laserových skenerů BLK360 a RTC360
  • Registrace skenovacích stanovisek pomocí ČB terčů i vazeb cloud-to-cloud
  • Výsledkem je unifikované mračno bodů pro práci v projektu
 • Infinity Infrastruktura: modul pro práci s projekty tras silnic a tunelů, příprava projektových dat pro práci v terénu s přístroji Leica Captivate a iCON, tvorba protokolů z polních aplikací s daty projektů
  • Práce s trasami
  • Tvorba, import a editace silničních objektů včetně příčných řezů, linií a rovnic staničení
  • Tvorba vrstev materiálů pro navádění stavebních strojů
  • Tvorba, import a editace tunelových objektů včetně řezů, linií a tabulek skcí a rotací
  • Import dat z polních aplikací Road a Tunnel pro kontrolu a vytyčování za účelem tvorby kompletních protokolů
Video Infinity 2018 Video
Měření z totálních stanic Obrázek
Měření GNSS Obrázek
Infrastruktura 2 Galerie