GEFOS a.s.  
Automatické ovládání radlice

Automatické ovládání radlice

Leica iCON grade iGG2 - 2D nivelační systém pro gradery dramaticky zvyšuje efektivitu práce stroje na stavbě. Současně dochází k optimalizaci využití materiálu při zemních pracích a k úsporám materiálů dražších konstrukčních vrstev. Systém kombinuje jednoduchost ovládání, nebývalou flexibilitu a výkonné, intuitivní uživatelské rozhranní.

Automatické ovládání sklonu a výšky radlice: 2D nivelační systém umožňuje automatické ovládání radlice ve sklonu i výšce dle zvolených parametrů a připojených senzorů. Základem je senzor podélného sklonu stroje, senzor natočení radlice a senzor příčného sklonu radlice. Pomocí těchto senzorů je možno plně automaticky řídit radlici v příčném sklonu. Po připojení ultrazvukového senzoru či laserového přijímače lze radlici automaticky řídit i výškově. Připojením druhého laserového přijímače získáte systém, který vám umožní pracovat nezávisle na směru rovnaných sklonů.

Snadná rozšiřitelnost: Začněte se základním řešením automatického řízení výšky a sklonu radlice pomocí laserového nebo ultrazvukového senzoru, senzorů příčného a podélného sklonu a rotačního senzoru. V případě potřeby následně rozšiřte svůj systém přímo podle potřeb aktuálních staveb. Jednoduše pokročte z laserového 2D systému na kompletní 3D řešení snadným rozšířením o velký 3D ovládací panel a robotickou totální stanici, případně GNSS přijímač a anténu.

Výhody systému a možnosti úspor:

 • Zvýšení přesnosti, efektivity a produktivity práce
 • Finanční, časové, personální úspory
 • Eliminace chybovosti
 • Snížení počtu pojezdů stroje
 • Konkurenční výhoda v soutěžích a nabídkách
 • Snížení objemu geodetických prací
 • Zjednodušení obsluhy stavebního stroje
 • Zlepšení BOZP a pracovního prostředí

 

Základní sestava senzorů: 

 • Senzor hlavního (podélného) sklonu
 • Senzor náklonu radlice (senzor příčného sklonu)
 • Rotační senzor

 

Kontrola výšky podle:

 • Single nebo dual Tri-sonic: Použití jednoho nebo dvou ultrazvukových senzorů je jedním z nejjednoduších aplikací 2D nivelačního systému. Senzor Tri-sonic má tři základní nastavení. V režimu Zem řídí radlici dle předem urovnaného terénu, v režimu Lanko dle vytyčené lankodráhy a v režimu Hrana například podle obrubníku. Při nastavení Lanko a Hrana je možné též automaticky řídit boční posun radlice díky unikátní patentované funkci Side-shift.
 • Single laser: Nejčastějším řešením 2D nivelačních systémů je použití jednoho laserového přijímače pro řízení výšky dle rotačního laseru a základních senzorů pro řízení sklonu radlice. Ideální systém pro liniové stavby.
 • Kombinace laserového přijímače a ultrazvukového senzoru Tri-sonic: Používáme v případech, že na jedné straně radlice máme již hotový povrch s konečnou výškou. Nad tento povrch umístíme ultrazvukový senzor Tri-sonic a druhou stranu radlice výškově řídíme pomocí laserového přijímače na základě roviny vytvářené rotačním laserem. Opět lze využívat automatické řízení bočního posunu radlice Side-Shift.
 • Dual Laser: Laserový přijímač na každé straně radlice řídí výšku i sklon na základě roviny vytvářené rotačním laserem. Tato konfigurace poskytuje strojníkovi naprostou nezávislost na směru sklonů, které zrovna urovnává a zároveň maximální dosažitelnou přesnost. Ideální systém pro rovnání velkých ploch nejen liniových staveb, ale i hal, parkovišť nebo hřišť a sportovišť.
Ke stažení:
Ke stažení: