GEFOS a.s.  
Efektivní zemní práce za pomoci 3D modelu

Efektivní zemní práce za pomoci 3D modelu

3D nivelační systém Leica iCON grade iGD3 otevírá naprosto nové možnosti v provádění zemních prací a hlavně při přesném rovnání konstrukčních vrstev. Přináší 3D projekt/model stavby přímo do kabiny strojníka a odsouvá do historie tradiční způsoby vytyčování. Do kontrolboxu v kabině lze nahrávát 3D model ve standardních formátech typu. dxf a LandXML, číž se odstraňuje potebřebe vlastnit balík softwaru pro konverzi datových souborů.

S 3D systémem můžete pracovat naprosto nezívisle, s maximální možnou přesností a kdekoli v prostoru daného projektu. Použití 3D nivelačního systému dramaticky zvýší využití stroje, jeho produktivitu a také značně ušetří spotřebu rovnaného materiálu.

Dozer může být naváděn buď velmi přesnou GNSS/GPS aparaturou nebo pomocí robotické totální stanice. Základ systému, senzory i připojení na hydrauliku jsou stejné jako u 2D systému. Rozšíření na 3D je velice snadné.

Výhody systému a možnosti úspor:

  • Zvýšení přesnosti, efektivity a produktivity práce
  • Finanční, časové, personální úspory
  • Eliminace chybovosti
  • Snížení počtu pojezdů stroje
  • Konkurenční výhoda v soutěžích a nabídkách
  • Snížení objemu geodetických prací
  • Zjednodušení obsluhy stavebního stroje
  • Zlepšení BOZP a pracovního prostředí

 

Příčný sklon radlice: Měřen pomocí robustního senzoru, který obsahuje velmi přesný inklinometr.

SP14 senzor: Tento senzor nahrazuje standartní snímač příčného sklonu radlice. Jde o výkonné moderní zařízení obsahující IMU jednotku, tedy inerciální senzor, který pomocí akcelerometru měří zrychlení a pomocí gyroskopu jeho směr. Přínosem je    5-krát častější aktualizace polohy radlice pro celý nivelační systém a tím možnost používat stroj ve vyských rychlostech při zachování nejvyšší přesnosti.

Kontrola polohy a výšky:

  • TPS - robotizováná totální stanice, která za stálého sledování 360° hranolu, umístněného bezpečně na stožáru na radlici grejdru, vysílá informace o jeho poloze do grejdru z bezpečného místa stavby. V případě využití TPS lze dosáhnou přesnosti +-3mm na 100m.
  • GPS - velmi přesný GNSS přijímač umístěný bezpečně v kabině, robustní a odolná GNSS anténa umístněná na stožáru na radlici grejdru. Poloha je zpřesňována pomocí RTK korekcí vysílaných referenční stanicí umístěné na pevném bodě v blízkosti stavby. V případě využití GNSS/GPS lze dosáhnout přesnosti až +- 1cm v poloze a +-2cm ve výšce.
Ke stažení:
Ke stažení: