GEFOS a.s.  
Leica TS16

Leica TS16

Potřebujete technologicky nejmodernější one-man systém, případně doplněný na "SmartPole" o high-end GNSS přijímač?

ATRplus

Totální stanice Captivate (TS16, TS60, MS60) jsou první "samo-učící se" totální stanice na světě, které se umí přizpůsobit aktuálnímu okolnímu prostředí a vašemu pohybu, to vše s cílem udržet sledování jen a pouze vašeho pohybujícího se hranolu v rámci one-man systému. To vše se děje plně automaticky, aniž byste museli nastavovat, v jakých se pohybujete podmínkách. Tyto vlastnosti šetří váš čas a úsilí a díky tomu vás bude práce bavit.

PowerSearch

Stiskem jednoho tlačítka najde totální stanice váš hranol, který je zcela mimo zorné pole, typicky do 5 vteřin. Děje se tak pomocí neviditelné laserové stěny, kterou z totální stanice systém PowerSearch vysílá.

Imaging

Modely TS16 I jsou vybaveny přehledovou kamerou v horní části těla dalekohledu. Tuto kameru lze využít pro:

  • Asistenci při měření: kliknutím na displeji do obrazu z kamery se stanice otočí na dané místo. Toto lze provádět jak na displeji stanice, tak kontroleru. Díky této vlastnosti lze přesně cílit i z kontroleru na body bez hranolu a navíc od kontroleru vždy vidíte, kam přesně totální stanice cílí. Navíc díky superimpozici (promítání měřených a importovaných objektů do obrazu z kamery) máte okamžitý přehled o tom, co již máte změřeno a co je potřeba doměřit.
  • Dokumentaci: snímky z kamery lze ukládat i s vašimi případnými ručně nakreslenými skicami nebo také s promítnutými měřenými a importovanými objekty, např. s 3D drátovým modelem. Tyto snímky lze navíc databázově připojovat k měřeným bodům. Díky tomu máte perfektní přehled o tom, co jste kde měřili.
  • Průsekovou fotogrammetrii: přehledová kamera má již z výroby provedenou kalibraci, která kompenzuje zkreslení obkektivu. Díky tomu můžete měřením objektů na snímcích pořízených z různých stanovisek určovat velmi přesnou 3D pozici. Díky tomu se nemusíte vracet na místo měření, když zapomete změřit nějaké body.

Dynamic lock

Multistanice MS60 a nově totální stanice TS60 a volitelně i TS16 jsou přístroje, které jsou vybaveny technologií "Dynamic lock". Představte si, že měříte s MS60 ve one-man robotické sestavě a díky nějaké velké překážce dojde ke ztrátě hranolu. Stanice zacílí do místa ztráty hranolu, zaktivuje svislou laserovou stěnu a čeká, až se v ní objeví pohybující se hranol, který okamžitě zachytí a za pohybu začne opět sledovat. Díky extrémnímu výkonu tohoto algoritmu se nemusíte vůbec zastavovat, protože se vše odehrává za pohybu, a vy se tak skutečně nemusíte starat o nic jiného, než o to, co máte změřit nebo vytyčit. Dynamic lock dostává robotiku s totálními stanicemi do dalšího levelu, do kterého se ještě žádné jiné stroje nedostaly.  

Captivate

Díky 3D polnímu softwaru Leica Captivate a velké 5" obrazovce bude moct pohodlně tvořit ucelenou 3D vektorovou kresbu včetně kódů a vrstev ihned během vašeho měření.

Video Leica TS16 - samo-učící se totální stanice Video
Instruktážní video k Dynamic Lock Video
TS16 s radio-držákem, one-man sada s kontrolerem CS20 a hranolem GRZ122 Obrázek
TS16 s radio-držákem 2 Galerie