GEFOS a.s.  
Leica Pegasus Two Ultimate

Leica Pegasus Two Ultimate

Mobilní mapovací zařízení leica Pegasus two je založena na jednom nebo více laserových skenerech v kombinaci s příjmači GNSS, IMU (Inertial Measurement Unit) a DMI (Distance Measurement Instrument). Zařízení je zcela nezávislé na na vozidle.

Zařízení Leica Pegasus Two je vybaveno šesti až osmi kamerami, zatímco Leica Pegasus Two Ultimate je aktualizovaná verze Pegasus Two, kde již není potřeba šesti integrovaných kamer, které byly nahrazeny dvěma back-to-back kamerami s rozlišením obrazu 24MPix pro 360° snímek kalibrovaný na LiDAR data.

Tato inovativní mobilní platforma sbírá data nejenom ve formě bodových mračen a panoramatických snímků, ale i z dalších integrovaných senzorů. Kamery pro posouzení  nebo nebo chodníku, sensory hluku, sensory pro kvalitu vzduchu nebo radar pro průzkum podzemních prostor a vedení fungují jako mutlisenzorová platforma, díky níž:

  • zvýšíte návratnost investic tím, že sběr dat probíhá najednou při jednom průjezdu
  • snížíte čas strávený v terénu o 40 - 60 %

Nový model Leica Pegasus Two Ultimate zvýší váš pracovní výkon - umožňuje snímání v různých světelných podmínkách a rychlostech vozidel. Vyšší dynamický rozsah je dán velkým snímačem v poměru k pixelu a dvojím světelným senzorem. Fotogrammetrie a kvalita obrazu je vylepšena o zvýšené 12ti MPix rozlišení bočních kamer a kompresí JPEG přímo na přístroji.

  • boční kamery snímají osm 12ti MPix snímků za vteřinu, každá boční kamera se zorným polem 61° x 47°
  • maximální velikost pixelu na 10 m je 3mm
  • nastavitelná kamera (12 mm čočka) umožňuje cílené snímání podél silnic nebo v tunelech

Pro rychlejší zpracování naměřených dat je k dispozici odnímatelný SSD disk pro přímou práci v kanceláři.

Pracovní postupy a softwarové řešení pro konkrétní aplikace

Pegasus MapFactory pro aplikaci AutoCAD nebo ArcGIS je kompletním řešení pro mobilní zařízení Pegasus Two pokrývající celý proces od sběru dat až po jejich zpracování a export. Intuitivní uživatelské rozhraní v kombinaci s poloautomatickými algoritmy umožní rychle a aefektivně dosáhnout požadovaných výstupů projektu.
Zatímco Pegasus MapFactory vám pomůže při malých až středně velkých projektech a při manuálních či poloautomatickém zpracování, Leica SiRoad nebo Leica SiRail jsou výkonné softwarové sady, které nabízejí plně automatizované postupy pro rozsáhlé i celonárodní mobilní mapovací projekty.

Video
Video
Obrázek
2 Galerie