GEFOS a.s.  
Leica iCON pave pro silniční frézy

Leica iCON pave pro silniční frézy

Zcela nový software i hardware třetí generace od Leica Geosystems, která má více než 20 let zkušeností s reálným provozem 3D systémů pro finišery a frézy.

3D řízení výšky a sklonu bubnu silniční frézy pomocí totální stanice, kompletní nahrazení lanka či ultrazvuku. Totální stanice přesně měří polohu a výšku odrazného hranolu na stožáru stroje a tyto data posílá ovládacímu panelu. iCON pave počítá a porovnává data z totální stanice s digitálním modelem projektu. Korekce výšky a sklonu bubnu jsou posílány přímo řídící jednotce stroje, která okamžitě ovládá hydrauliku tak, aby bylo dosaženo perfektních výsledků a přesnosti v rámci několika milimetrů.

Hlavní výhody používání iCON pave:

 • Znatelné zrychlení práce a snížení výdajů - již není potřeba instalovat a urovnávat lankodráhu, či realizovat jiné vytyčení.
 • Optimalizace práce a výsledných povrchů díky přesným 3D modelům frézovaného povrchu.
 • Při frézování se nekopírují chyby povrchu jako v případě použití ultrazvuku.
 • Frézovat je možné kdekoli a kdykoli, bez závislosti či čekání na tým vytyčující lankodráhu.
 • Eliminace problémů s poškozeným, shozeným či jinak hnutým lankem lankodráhy.
 • Zjednodušení logistiky na stavbě, není se třeba vyhýbat natažené lankodráze.
 • Práce večer a v noci je s 3D rychlejší a snazší.
 • Nad výsledkem práce má hlavní kontrolu posádka stroje.
 • Vysoká přesnost, až ± 3 mm ve výšce a ± 10 mm v poloze (závisí na typu a opotřebení stroje).
 • Dosažení perfektní hladkosti výsledného povrchu.
 • Vyšší bezpečnost práce - nikde nepřekáží lankodráha, náklaďáky nemusejí couvat tak daleko.
 • 3D data pro iCON pave mohou být importovány prakticky z jakéhokoli CAD softwaru.
 • Vzdálená správa aktuálních dat pomocí cloudového rozhraní Leica ConX.
 • Snazší provedení práce v místech, kde je složité instalovat lankodráhu, například v ulicích měst, v tunelech.
 • Podpora všech hlavních výrobců silničních fréz.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
6 Galerie