GEFOS a.s.  
Leica Captivate

Leica Captivate

Potřebujete při měření s vašimi přístroji pracovat s rozsáhlými 3D daty, ať už se jedná o CAD a BIM projekty (nově lze pracovat přímo s IFC soubory) nebo i objedmná 3D mračna bodů? Chcete pracovat moderním a rychlým způsobem na velkých displejích s pokročilou interaktivní 3D grafikou?

S polním softwarem Leica Captivate si užijete:

 • Pěkný moderní vzhled
 • Ovládání nejen pomocí dotyků, ale i dynamckých gest
 • Rychlé a detailní zobrazování měřených objektů, 3D mračen a imporotvaných projektů s rychlými odezvami na posuny a rotace obrazu
 • Názorné grafické řízení všech procesů od měření a vytyčování po specializované aplikace
 • Inteligentní kódování s okamžitým vykreslováním vektorové mapy na právě měřených objektech
 • Flexibilní protokoling včetně protokolů pro předávání výsledků měření na katastrální úřady
 • Integrovaný schválený transformační klíč ETRS89 - S-JTSK pro GNSS měření v katastru nemovistostí

Leica Captivate nerozlučně doprovází nejmodernější Leica přístroje:

 • Totální stanice TS13, TS16, TS60
 • Multistanice MS60
 • Kontroler CS20 a polní tablety CS30 a CS35
 • V kombinaci s Leica Captivate na kontrolerech lze používat celou řadu GNSS přijímačů 
Video - 3D prohlížeč v Captivate Video
Obrázek
CS20 Obrázek
CS35 2 Galerie