GEFOS a.s.  
Cyclone 3DR

Cyclone 3DR

Univerzální nástroj pro zpracování a tvorbu výstupů z 3D digitálních dat.

Cyclone 3DR je nový přírůstek do rodiny Cyclone, vycházející z původního programu 3D Reshaper, zabývající se zpracováním 3D bodových mračen. Software Cyclone 3DR nabízí účinné nástroje pro zpracování, analýzu a publikaci 3D digitálních dat. Základem je nový výkonný engine, pracující s velkými datasety, kompatibilní s BIMovskými formáty (IFC a Revit). Software Cyclone 3DR spojuje správu a publikaci 3D dat z Leica JetStream s automatizovanou analýzou bodových mračen a modelováním v jednom pracovním prostředí, komunikující jak s ostatními softwary Leica (LGS soubory či IMP databáze), tak se softwary třetích stran (př. AutoCAD).

Jednou z předností Cyclone 3DR je rychlé vytváření 3D trojúhelníkových sítí neboli mesh z mračen bodů a to nejen u digitálních modelů terénu, ale i u obecných ploch s množstvím převisů. Díky tomu je tento software univerzálním nástrojem pro modelování objektů s obecnými, matematicky nedefinovatelnými tvary.

Mimo to software zvládne zpracování mračna bodů (odstranění šumu, chytrá redukce a převzorkování, automatická segmentace), modelování, porovnání modelů, extrakci hran, vektorizaci bodových mračen, výpočet posunů a deformací, inspekci povrchů, prokládání plochami, reverzní inženýrství, kontrolu a inspekci, výpočty objemů a vrstevnic či další automatizované funkce. Pro názornou představu klikněte zde.

Ukázky jednotlivých funkcí:

Výhodou Cyclone 3DR je jeho intuitivní ovládání a uživatelsky příjemné prostředí.  Díky svému rozsáhlému zaměření software najde uplatnění napříč obory od památkové péče, architektury, přes geologii, zpracování dat z dolů, lomů a tunelů až po stavebnictví a průmysl.

Více informací o Cyclone 3DR najdete v panelu napravo, další ukázky výstupů si můžete prohlédnout v naší galerii níže.

 

Cyclone 3DR přehled Video
Ukázka automatického generování hran a prokládání plochami Obrázek
Meshování - z bodového mračna (vlevo) až po hotovou mesh (vpravo) Obrázek
Automatické generování linií na hranách obrubníku 11 Galerie