GEFOS a.s.  
Hledačky podzemního vedení Leica DD a DD Smart

Hledačky podzemního vedení Leica DD a DD Smart

Vyhledání trubek a kabelů pod zemí je nezbytné před započetím jakýchkoli výkopových prací. Tohle vedení fakt nechcete nakopat... Leica je najde.

 

Přejít rovnou do e-shopu

 

Hledačky podzemních vedení a generátory signálu - co to je

Hledačka podzemních vedení - tedy hledačka (detektor) kabelů nebo trubek pod zemí - umí v zemi vyhledat ta vedení, která vyzařují elektromagnetické vlnění. Tedy pokud jimi prochází elektrický proud. Protože ale tomu tak ne vždy je (nejedná se o elektrický kabel, nebo jde např. o veřejné osvětlení, ve dne vypnuté), pak přichází ke slovu

Generátor signálu emitující elektromagnetický signál o příslušné frekvenci. Hledačka pak tento signál najde. Viz obrázky níže "Vytvoření signálu". Lze zvolit různé frekvence podle typu generátoru (tj. aby generátor vysílal takovou frekvenci, jakou přijímá hledačka). Tak lze nalézt i ta kovová vedení, která nejsou pod proudem. Dále tak lze určit hloubku uložení vedení a odsledovat jeho trasu. Rovněž tak změřit velikost proudu u živých elektrických kabelů.

Proč vícefrekvenční hledačky?

Nejpoužívanější vyhledávací frekvencí je 33 kHz, ale ne vždy si s ní vystačíme. Jednoduché pravidlo - čím více frekvencí hledačka má, tím snáze a přesněji nalezneme vedení a jeho trasu.

Vysoké nebo nízké frekvence?

Vysoké frekvence (typicky 8, 33 a 131 kHz) mají sice menší dosah než nízké, ale snáze se spojí s kabely či jiným vedením. Bohužel někdy i s jinými, než které chceme sledovat - záleží na množství vedení, která jsou položena blízko sobě.

Nízké frekvence (typicky 512 a 640 Hz) vykazují opačné vlastnosti. Tedy mají větší dosah oproti vysokým frekvencím, ale hůře se spojují s vedeními. Což ovšem oceníme v případech, kdy je lokace vedeními "zarušena" - lépe odsledujeme trasu toho svého, a ostatní se nám do toho nemíchají. Tyto nízké frekvence jsou také ideální pro kovová potrubí větších průměrů.

Co znamenají jednotlivé pracovní režimy hledačky?

Pasivní režim (také Power Mode, Režim proudu, Režim napájení) nalezne vedení pod proudem.

Radiový režim (Radio Mode) je fajn pomocný režim. Využívá k vyhledávání odrazy rádiových vln, které jsou v éteru, od kovů. Čili v blízkosti rozhlasových vysílačů dává lepší výsledky, a naopak. V tomto režimu tedy lze nalézt kovová vedení, včetně telekomunikačních.

AUTO režim v sobě kombinuje Pasivní režim a Rádiový režim.

Frekvenční režim (také Režim generátoru signálu) - pro spolupráci s generátorem signálu

Vytvoření signálu na vedení pomocí generátoru Leica DA220/230

Generátor vysílá signál pod zem - indukční režim

 

Pomocí signálních (indukčních) kleští

 

Přímé připojení krokosvorkami

 

 

 

Hledačky Leica DD a Leica DD Smart

 

Leica DD - hledačky podzemního vedení s automatickým nastavením citlivosti

 • Snadné ovládání s automatickým nastavením citlivosti přístroje podle situace, zvládne i méně zkušený operátor
 • Hazard zone - upozornění na nebezpečné nízko uložené vedení
 • Hloubka - přesné určení hloubky uložení vedení - pouze ve spolupráci s generátorem signálu - cca do 3 m
 • IP54 - prachotěsný a vodotěsný - více o krytí IP třeba na Wikipedii

DD120, buď samostatně nebo v sadě s generátorem signálu, signálními kleštěmi a taškou - dvoufrekvenční hledačka podzemních vedení, 5 pracovních režimů: frekvence 8 kHz a 33 kHz, pasivní režim, radiové hledání, AUTO. Určení hloubky.DD120

DD130, opět buď samostatně nebo v sadě s generátorem signálu, signálními kleštěmi a taškou - čtyřfrekvenční hledačka podzemních vedení, 7 pracovních režimů: frekvence 8 kHz, 33 kHz a také nízké frekvence 512 Hz a 640 Hz, pasivní režim, radiové hledání, AUTO. Zvýšený dosah pro určení hloubky až 10 m (se sondou). Určení velikosti proudu ve vedení.

 

Leica DD Smart - hledačky DD mající navíc GPS, Bluetooth a možnost USB připojení

 • Bluetooth® komunikace např. s aplikaceni v mobilu nebo tabletu
 • GPS pro určení a záznam místa měření (přesnost v rámci běžného režimu GPS)
 • USB pro připojení hledačky k PC a k jejímu nastavení
 • Snadné ovládání s automatickým nastavením citlivosti přístroje podle situace, zvládne i méně zkušený operátor
 • Hazard zone - upozornění na nebezpečné nízko uložené vedení
 • Hloubka - přesné určení hloubky uložení vedení - pouze ve spolupráci s generátorem signálu
 • IP66 - plně prachotěsný a vodotěsný - více o krytí IP třeba na Wikipedii

DD220 - třífrekvenční hledačka podzemních vedení, 6 pracovních režimů: frekvence 8 kHz, 33 kHz a 131 kHz, pasivní režim, radiové hledání, AUTO. Určení hloubky.

DD230 v sadě s generátorem signálu, signálními kleštěmi a taškou - pětifrekvenční hledačka podzemních vedení, 8 pracovních režimů: frekvence 8 kHz, 33 kHz a 131 kHz a také nízké frekvence 512 Hz a 640 Hz, pasivní režim, radiové hledání, AUTO. Určení velikosti proudu ve vedení.

DD SMART řešení umožňují uživatelům vyhledat podzemní vedení, přenést a sdílet data přes cloudové řešení pro více uživatelů on-line. Díky softwaru Leica DX Shield lze data dále zpracovávat a spravovat jak v kanceláři - DX Shield Office, tak i pomocí mobilní aplikace DX field Shield. Pro více uživatelů se dá využít hosting platforma DX Manger Shield.

 

Přílušenství k hledačkám Leica DD a DD Smart

Generátory signálu

IP67 - se zavřeným i otevřeným víkem - více o krytí IP třeba na Wikipedii

 • Indukční režim (Induction mode)
 • Režim připojení (Connection mode)
 • Režim přímého připojení (Direct connection mode)
 • Režim trasovačky (Trace rod mode)
 • Režim signálních kleští (Transmitter clamps mode)

DA220 3-frekvenční (8 kHz, 33 kHz a 131 kHz), na výběr model s výkonem 1 W nebo 3 W - pro hledačky DD120 a DD220

DA230 5-frekvenční (8 kHz, 33 kHz a 131 kHz, a také nízké frekvence 512 Hz a 640 Hz), na výběr model s výkonem 1 W nebo 3 W - pro hledačky DD130 a DD230

Trasování s generátorem - animace ZDE

 

Trasovačka do potrubí - ve spojení s generátorem funguje jako sonda, vysílá signál z potrubí na povrch Hledací potrubní sondy - závitem připevnitelné na běžná protahovací pera do potrubí Propojovací kabelový set mezi generátor a zásuvku sítě (230 V) v domě

Taška na celý systém - hledačka, generátor, příslušenství

Signální kleště (signální svorka)

Signální kleště

 

 

 

Přejít do e-shopu

 

 

 
Leica DD Smart Video
Leica DD Smart Video
Leica DD220 Obrázek
Leica DD120 6 Galerie