GEFOS a.s.  

5303912 - Roční SmartNet - stahování RINEX a výpočty

Roční zápisné pro stahování RINEX dat a výpočetní službu v síti HxGN SmartNet

Poptávka

Roční SmartNet - stahování RINEX a výpočty

Roční přístup do sítě HxGN SmartNet pro stahování RINEX dat a výpočty. Umožňuje stahování RINEX a GNSS post-processing po dobu jednoho roku od nákupu zápisného. S kvalitním geodetickým přijímačem dosáhnete s touto službou centimetrové přesnosti. Stažené RINEX soubory jsou vhodné pro GNSS post-processing ve vlastním softwaru, ideálně Leica Infinity. Do výpočetní služby můžete natáhnout vlastní nasbíraná raw GNSS data a server vám vrátí vypočtené přesné souřadnice.