GEFOS a.s.  
Georadary Leica DS2000

Georadary Leica DS2000

V podzemí se nachází mnoho objektů, které je potřeba odhalit dříve, než se začne na daném místě kopat. Leica DS2000 Utility Detection Radar dokáže nalézt všechny potenciální hrozby, včetně nekovových trubek, kabelů z optických vláken atd.  Zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko zničení podzemního objektu.

Zvýšením bezpečnosti, lze navýšit celkovou rychlost zemních prací a snížení nákladů spojených s případnou nehodou. DS2000 zlepšuje celkovou úroveň prací zvýšenou bezpečností, rychlostí a produktivitou.

Hlavní výhody georadaru Leica DS2000

  • Zvýšení bezpečnosti prací v dané lokalitě
  • Rychlejší odstranění poruchy při podrobném určení a zmapování podzemních prostor v daném místě
  • Dual-frequency, dvoufrekvenční anténa pro určení hloubky a polohy oběmi anténami současně
  • Jednoduchý sběr a snadné vyhodnocení dat s DS2000 ovládacím softwarem
  • Snadné uchovávání dat a jejich export pro další práce v kanceláři tzv. post-processing - program DX office Vision
  • Snadná manipulce s přístrojem i v obtížných prostorech díky propracované ergonomice a designu DS2000
  • Profesionální podpora a servis ze strany výrobce Leica Geosystems a lokálního zastoupení pro ČR - GEFOS a.s.
  • PROTECT by Leica Geosystems - propracovaný systém záručního i pozáručního servisu a garancí

Hledání a mapování podzemních objektů
DS2000 v kombinaci s dalšími zařízeními: ovládacím tabletem Leica CT2000, GNSS přijímačem Leica GG04 nebo GPS60 smart anténou, hledačkami DIGICAT/ DD Smart / Ultra a jejich generátory, tvoří na trhu jeden z technologicky nejpokročilejších a nejsilnějších nástrojů k řešení mapování podzemních prostor a objektů. Další hlubší kancelářské zpracování měřených dat zajišťuje DX Office Vision post processing software, který umí jednoduše a efektivně převézt měřená data z radaru do CAD souborů.

 

DS 2000 - měřící a mapovací sada - leták ke stažení, zde...

1
Obrázek
Obrázek
Obrázek
3 Galerie