GEFOS a.s.  
Leica TS60

Leica TS60

Potřebujete měřit s maximální geodetickou přesností a zároveň mít nejmodernější přístroj, který na trhu existuje? TS60 se vyrábí v jedné jediné variantě - s maximální výbavou, že si lze jen těžko představit, co chtít více. Přesnost úhlů 0,5" (0,15 mgon) a délek 0,6 mm + 1 ppm. Robustní konstrukce, dvě kamery (přehledová a dalekohledová), automatické ostření, rychlé a tiché piezo-motory a více...

ATRplus

Totální stanice Captivate (TS16, TS60, MS60) jsou první "samo-učící se" totální stanice na světě, které se umí přizpůsobit aktuálnímu okolnímu prostředí a vašemu pohybu, to vše s cílem udržet sledování jen a pouze vašeho pohybujícího se hranolu v rámci one-man systému. To vše se děje plně automaticky, aniž byste museli nastavovat, v jakých se pohybujete podmínkách. Tyto vlastnosti šetří váš čas a úsilí a díky tomu vás bude práce bavit.

PowerSearch

Stiskem jednoho tlačítka najde totální stanice váš hranol, který je zcela mimo zorné pole, typicky do 8 vteřin. Děje se tak pomocí neviditelné laserové stěny, kterou z totální stanice systém PowerSearch vysílá.

Imaging

TS60 je vybavena dvěma kamerama - přehledovou v horní části těla dalekohledu a dalekohledovou v optické ose dalekohledu. Tyto kamery lze využít pro:

  • Asistenci při měření: kliknutím na displeji do obrazu z kamery se stanice otočí na dané místo. Toto lze provádět jak na displeji stanice, tak kontroleru. Díky této vlastnosti lze přesně cílit i z kontroleru na body bez hranolu a navíc od kontroleru vždy vidíte, kam přesně totální stanice cílí. Navíc díky superimpozici (promítání měřených a importovaných objektů do obrazu z kamery) máte okamžitý přehled o tom, co již máte změřeno a co je potřeba doměřit.
  • Dokumentaci: snímky z kamery lze ukládat i s vašimi případnými ručně nakreslenými skicami nebo také s promítnutými měřenými a importovanými objekty, např. s 3D drátovým modelem. Tyto snímky lze navíc databázově připojovat k měřeným bodům. Díky tomu máte perfektní přehled o tom, co jste kde měřili.
  • Průsekovou fotogrammetrii s přehledovou kamerou: přehledová kamera má již z výroby provedenou kalibraci, která kompenzuje zkreslení obkektivu. Díky tomu můžete měřením objektů na snímcích pořízených z různých stanovisek určovat velmi přesnou 3D pozici. Díky tomu se nemusíte vracet na místo měření, když zapomete změřit nějaké body.

Captivate

Díky 3D polnímu softwaru Leica Captivate a velké 5" obrazovce bude moct pohodlně tvořit ucelenou 3D vektorovou kresbu včetně kódů a vrstev ihned během vašeho měření.

Video - samoučící se totální stanice Leica Captivate Video
TS60 Obrázek
TS60 Obrázek
TS60 Obrázek