GEFOS a.s.  
Multistanice Leica MS60

Multistanice Leica MS60

Potřebujete měřit totální stanicí s vysokou přesností a zároveň zvládnout zakázky na 3D laserové skenování s nejvyššími nároky na přesnost, kterou běžné skenery nejsou schopny dosáhnout? Multistanice MS60 Vám tento sen splní, protože se jedná o plně automatickou 1" totální stanici se vším všudy, co má totální stanice mít, včetně okuláru pro nejpřesnější optické cílení, a zároveň o 3D laserový skener s nejvyšší přesností skenování a s nejnižším šumem pro plošné zachycení i těch nejmenších detailů. Dále robustní konstrukce, dvě kamery (přehledová a dalekohledová), automatické ostření, rychlé a tiché piezo-motory a více...

Dynamic lock

Multistanice MS60 je jedinou totální stanicí na světě, která je vybavena technologií "Dynamic lock". Představte si, že měříte s MS60 ve one-man robotické sestavě a díky nějaké velké překážce dojde ke ztrátě hranlou. Stanice zacílí do místa ztráty hranolu, zaktivuje svislou laserovou stěnu a čeká, až se v ní objeví pohybující se hranol, který okamžitě zachytí a za pohybu začne opět sledovat. Díky extrémnímu výkonu tohoto algoritmu se nemusíte vůbec zastavovat, protože se vše odehrává za pohybu, a vy se tak skutečně nemusíte starat o nic jiného, než o to, co máte změřit nebo vytyčit. Dynamic lock dostává robotiku s totálními stanicemi do dalšího levelu, do kterého se ještě žádný jiný stroj nedostal.  

ATRplus

Totální stanice Captivate (TS16, TS60, MS60) jsou první "samo-učící se" totální stanice na světě, které se umí přizpůsobit aktuálnímu okolnímu prostředí a vašemu pohybu, to vše s cílem udržet sledování jen a pouze vašeho pohybujícího se hranolu v rámci one-man systému. To vše se děje plně automaticky, aniž byste museli nastavovat, v jakých se pohybujete podmínkách. Tyto vlastnosti šetří váš čas a úsilí a díky tomu vás bude práce bavit.

PowerSearch

Stiskem jednoho tlačítka najde totální stanice váš hranol, který je zcela mimo zorné pole, typicky do 8 vteřin. Děje se tak pomocí neviditelné laserové stěny, kterou z totální stanice systém PowerSearch vysílá.

Imaging

Multistanice MS60 je vybavena dvěma kamerama - přehledovou v horní části těla dalekohledu a dalekohledovou v optické ose dalekohledu. Tyto kamery lze využít pro:

  • Asistenci při měření: kliknutím na displeji do obrazu z kamery se stanice otočí na dané místo. Toto lze provádět jak na displeji stanice, tak kontroleru. Díky této vlastnosti lze přesně cílit i z kontroleru na body bez hranolu a navíc od kontroleru vždy vidíte, kam přesně totální stanice cílí. Navíc díky superimpozici (promítání měřených a importovaných objektů do obrazu z kamery) máte okamžitý přehled o tom, co již máte změřeno a co je potřeba doměřit.
  • Dokumentaci: snímky z kamery lze ukládat i s vašimi případnými ručně nakreslenými skicami nebo také s promítnutými měřenými a importovanými objekty, např. s 3D drátovým modelem. Tyto snímky lze navíc databázově připojovat k měřeným bodům. Díky tomu máte perfektní přehled o tom, co jste kde měřili.
  • Obarvení naskenovaných 3D mračen bodů reálnými barvami z přehledové kamery.
  • Průsekovou fotogrammetrii s přehledovou kamerou: přehledová kamera má již z výroby provedenou kalibraci, která kompenzuje zkreslení obkektivu. Díky tomu můžete měřením objektů na snímcích pořízených z různých stanovisek určovat velmi přesnou 3D pozici. Díky tomu se nemusíte vracet na místo měření, když zapomete změřit nějaké body.

Captivate

Díky 3D polnímu softwaru Leica Captivate a velké 5" obrazovce bude moct pohodlně tvořit ucelenou 3D vektorovou kresbu včetně kódů a vrstev ihned během vašeho měření.

Video - skenování s MS60 Video
Instruktážní video k Dynamic Lock Video
MS60 Obrázek
MS60 - pohled na okulár pro nejpřesnější optické cílení Obrázek