GEFOS a.s.  
Teodolit + dálkoměr = Totální stanice Leica

Teodolit + dálkoměr = Totální stanice Leica

Leica iCB50/70 pro nejkomplexnější měření ve stavebnictví a strojírenství

Totální stanice je přístroj sdružující teodolit a dálkoměr. Bleskově změří i nejsložitější úhly a délky.

Jde o přístroj umožňující nejkomplexnější možné měření ve stavebnictví a strojírenství. Coby nástupci již nevyráběné řady Leica Builder jsou

Leica iCB50 a Leica iCB70

jedinými takovýmito přístroji (teodolit + dálkoměr čili totální stanice) ve své třídě, které jsou konstruovány nikoli pro geodety, ale přímo pro stavbaře, strojírenské techniky, projektanty, zahradníky, tesaře a další negeodetické profese.

Na rozdíl od (značně dražších) Totálních stanic pro geodety v sobě totiž již obsahují funkce a výpočty pro využití na stavbách a ve strojírenství. Zásadním způsobem zkracují čas na práci a zvyšují přesnost výsledků.

Teodolit pro úhly, dálkoměr pro délky

Teodolit změří jakýkoli vertikální či horizontální úhel, dálkoměr doplní vzdálenost, a body si přístroj zapíše v souřadnicích 3D pro zpracování v CAD. Do přístroje tak např. můžete si nahrát stavební výkres a rovnou víte, kde jsou v terénu Vaše stavební body. Vytyčení a kontrola dodržení např. roztečí je pak hračkou.

Stejně tak ve strojírenství – nahrajete výkres obrobku nebo výrobku, a snadno zkontrolujete dodržení jednotlivých rozměrů i při velmi složitých tvarech.

Přehledná barevná obrazovka pro snazší práci

Leica iCB50/70 má vlastní operační systém Leica iCON. Práce s přehlednou barevnou obrazovkou je intuitivní a nevyžaduje žádné speciální znalosti.

Výpočetní úlohy obsaženy v softwaru přístroje

Ať jde o bleskové zjištění či vytyčení vzdáleností, úhlů, sklonů, kontrolu přesnosti rozměrů... Nebo 3D zpracování těchto údajů, či naopak porovnání skutečnosti s projektem, který do stanice nahrajete - stavební totální stanice Leica iCB50 či její sestra iCB70 (umějící měřit i na hranol) je připravena.

I pracovník bez zvláštní kvalifikace může tedy realizovat zaměření objektu ve 3D nebo vykonávat kontrolní měření. Mezi úlohami v totální stanici nechybí např. vytyčování, měření v souřadnicích, měření úhlů a délek, výpočet volného stanoviska, výpočet vzdáleností, spádů a převýšení, výpočet obsahů, objemů atd.

Přesněji tedy řečeno, Totální stanice = tedodolit + dálkoměr + počítač. Leica iCB50/70, připraveno pro obsluhu negeodety.

 

Gefos a.s., oficiální zastoupení Leica Geosystems & autorizovaný servis

Ing. Jan Tomáš, +420 602 764 099, jan.tomas@gefos.cz

přístroj Vám samozřejmě rádi předvedeme - ať už u nás, nebo přímo na Vašem pracovišti

 

Totální_stanice_Leica_iCB50_displej_úvodní_obrazovka.jpg Obrázek
Totální_stanice_Leica_iCB50_iCB70_displej_3D_čelně.jpg Obrázek
Totální_stanice_Leica_iCB50_displej_vytyčení_linií.jpg Obrázek
Totální_stanice_Leica_iCB_50_iCB70_aplikace.jpg Obrázek