GEFOS a.s.  
Digitální nivelační přístroje Leica Sprinter

Digitální nivelační přístroje Leica Sprinter

Leica SPRINTER je spolehlivý digitální nivelační přístroj na stavby, který zamezuje chybám v měření, čtení na lati a výpočtech, a který zásadně zrychluje měřické práce

Leica SPRINTER byl vyvinut jako univerzální pomocník ve stavebnictví. I nejen díky své zajímavé ceně je atraktivní novinkou na trhu se stavebními přístroji. Svými technickými parametry i cenou je alternativou ke klasickým měřicím optickým přístrojům. Kombinuje funkce jednoduchého teodolitu (horizontální kruh), nivelačního přístroje a dálkoměru. Elektronické čtení na lati s čárkovým kódem Leica GSS maximálně eliminuje chyby způsobené měřičem, jako jsou cílení a odečítání, a zároveň výrazně urychluje měřické práce. Přístroj sám kontroluje své horizontální urovnání a upozorňuje na vychýlení z vodorovné polohy. Obstojí i v nepříznivých podmínkách se sníženou viditelností latě pod 20 luxů. Kompletní menu je v českém jazyce.

Pouze zacílit, zaostřit, stisknout tlačítko a… měříte! Výška a vzdálenost se objeví na displeji téměř okamžitě. Leica Sprinter také automaticky počítá výškové rozdíly, případně provádí další šikovné výpočty na stavbu sám. Žádný papír, žádná kalkulačka, žádné chyby lidského faktoru. Možnost nastavení českého jazyka i jiných jazykových mutací.

Pro Sprinter 250M se jako volitelné příslušenství dodává i 3m dlouhá polymerová lať v jednom kusu, určená pro "přesnou nivelaci" tzn. sledování deformací, měření v bodovém poli, určování základních výškových bodů stavby atd. Stř. km chyba přístroje při použití této latě klesne na 0,7 mm. Také se hodí sluneční clona při měření ve směru k slunci.

Sprinter 50
Nejjednodušší jednotlačítkový digitální nivelační přístroj na trhu. Zacílíte na lať a on přečte čtení na lati a vzdálenost. Umí číst obrácenou lať a umí provézt klasickou zkoušku přístroje. Stř. km chyba 2,0 mm.
Kliknutím zvětšte
Sprinter 150
Výpočet převýšení vůči základnímu danému bodu - plošná nivelace, průběžné měření, stř. km chyba 1,5 mm.
Kliknutím zvětšte

Sprinter 150M
Dodáván již automaticky se všemi měřickými programy jako je převýšení, nivelační pořad a vytyčení výšky (NAD/POD funkce). Přístroj má i vnitřní paměť s možností propojení přes USB s počítačem pro přenos a zálohování dat například jako přehledný měřický zápisník v excelovské tabulce; stř. km chyba 1,5 mm.

Kliknutím zvětšte
Sprinter 250M
Také dodáván již se všemi měřickými programy jako 150M, jen má vyšší přesnost. Stř. km chyba je 1,0 mm při měření na klasickou teleskopickou lať a 0,7 mm při použití jednodílné latě.
Kliknutím zvětšte

 

Vnitřní programy - pouze modely Sprinter 150/150M a Sprinter 250M:

Výpočet převýšení:

Výpočet převýšení

 

Výpočet převýšení v rámci nivelačního pořadu - bez vyrovnání:

Nivelační pořad

 

Výpočet NAD/POD - rozdíl od referenční roviny:

CUT & FILL / NAD & POD

 

K přístrojům s pamětí je automaticky dodáván přenosový kabel a na CD ovladače s programem DATA loader, který exportuje měřené hodnoty do excelovské tabulky pro další zpracování a výpočty.

Více informací - Sprinter leták

Obrázek
Obrázek
Obrázek
4 Galerie