GEFOS a.s.  
Leica SmartWorx Viva

Leica SmartWorx Viva

SmartWorx Viva je polní software pro přístroje rodiny Leica Viva s tak intuitivním ovládáním, že s ním můžete bez jakéhokoli školení vyrazit do terénu. Je určen pro přístroje:

 • Kontrolery CS10 / CS15
 • Totální stanice TS11, TS15, TS50, TM50
 • Multistanice MS50

Jednoduchý na ovládání

 • pěkná a jasná grafika, logicky strukturovaná menu, průvodce pro komplexní procedury
 • všem srozumitelná terminologie
 • postavíte a zapnete stroj a okamžitě můžete začít měřit

Nabitý funkcemi

 • měření a kódování bodů, linií a ploch
 • vytyčování bodů, linií a ploch, jednoduchých i komplexních tras a digitálních modelů terénu
 • podpora totálních stanic i GPS
 • snadné přizpůsobení vašim pracovním zvyklostem

Obrazově podporované měření

 • snímání fotografií z širokoúhlé kamery totálních stanic Viva TS11/TS15 a/nebo kontrolerů Viva CS10/CS15
 • orientace ve snímku na displeji jakožto náhrada kolimátoru (hledáčku)
 • automatické natáčení totálních stanic při kliknutí do určitého místa na fotografii
 • tvorba skic na fotografiích nebo na bílém pozadí
 • připojování snímků a skic jako atribut k měřeným bodům
 • ukládání obrazovek pro technickou podporu a jiné účely

Dodatečné aplikace pro specifické měřické a vytyčovací úlohy

 • COGO výpočty, výpočty objemů, měření a skenování fasád atd.
 • všechny typy transformací z WGS-1984 do státních pravoúhlých souřadnicových systémů včetně S-JTSK
 • kontrola a vytyčování komplexních tras silnic, železnic a tunelů

Přizpůsobení pro Českou republiku

 • kompletně přeložené uživatelské rozhraní do češtiny
 • transformační algoritmy schválené ČÚZK pro použití v katastru nemovitostí
 • flexibilní tvorba zápisníků pro předávání výsledků na katastrální úřady
 • podpora nového globálního klíče s modifikovaným Křovákovým zobrazením a zpřesněnými korekčními tabulkami s platností od 1.1.2018
Video - System Leica Viva Video
SmartWorx Viva - Hlavní menu Obrázek
SmartWorx Viva - Referenční přímka Obrázek
SmartWorx Viva - Imaging Obrázek