GEFOS a.s.  
3D Reshaper

3D Reshaper

Univerzální nástroj pro tvorbu "mesh" a  pro modelování objektů s obecnými matematicky nedefinovatelnými tvary

Největší předností 3DReshaperu je bezkonkurenční schopnost přetváření mračen bodů na 3D trojúhelníkové sítě a to nejen u digitálních modelů terénu, ale i u obecných ploch s množstvím převisů. To činí tento software naprosto univerzálním nástrojem pro modelování objektů s obecnými matematicky nedefinovatelnými tvary, od čehož se odvíjí spousta aplikací, kde ho lze použít.
 
Mimo to se jedná o software s mnohými nástroji pro zpracování mračna bodů (odstranění šumu, chytrá redukce a převzorkování, automatická segmentace), pro registraci, modelování, vyhodnocování modelů, výpočet posunů a deformací, modelování terénu, reverzní inženýrství, kontrolu a inspekci a mnoho dalších činností.
Velkou výhodou softwaru je jeho intuitivní ovládání, uživatelsky příjemné prostředí a množství funkcí, které usnadní práci.
 
Software najde uplatnění napříč obory od památkové péče, architektury, přes geologii, zpracování dat z dolů, lomů a tunelů, DMT až po stavebnictví a průmysl.

 

Ukázky výstupů - tunel, kostel, plastový kryt, socha Victorie de Samothrace.

Podrobné informace o možnostech a nástrojích softwaru najdete v Informacích o 3D Reshaperu v záložce ke stažení a zde.

Video
Obrázek
Obrázek
8 Galerie