GEFOS a.s.  
HxGN SmartNet

Novinky

HxGN SmartNet

HxGN SmartNet je největší síť permanentních GNSS referenčních stanic, která zpřesní vaše měření GNSS přijímači do centimetrové přesnosti.

HxGN SmartNet je síť permanentních referenčních GNSS stanic, která je na území České republiky postavena na stávajích stanicích sítě CZEPOS Zeměměřického úřadu, které jsou nezávisle monitorovány pro použití sítě v katastru nemovitostí.

Podrobnosti o nezávislém monitoringu stanic referenčních sítí naleznete na stránkách ČÚZK:
https://www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/monitoring-permanentnich-stanic-GNSS.aspx

Výsledky nezávislého monitoringu jsou pak zveřejněny na stránkách VÚGTK:
https://oko.pecny.cz/monitor/

Sdělení o nezávislém monitoringu je oficiálně platné od GPS týdne 2156, tj. od 2.5.2021 00:00 GMT. Od tohoto okamžiku je možné využívat data sítě HxGN SmartNet pro měření v katastru nemovitostí v souladu s ustanovením bodu 9.10 písm. c) přílohy k vyhlášce č. 31/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů bez provádění ověřovacích měření referenčních stanic pro připojení do souřadnicového systému ETRS89.  

Distribuce dat v reálném čase i pro post-processing je plně v režii Leica Geosystems na výkonné serverové a komunikační infrastruktuře, která je navíc zálohovaná. Stejně tak Leica poskytuje stálou technickou podporu. Se sítí HxGN SmartNet získáte výhody:

  • Rychlá RTK inicializace na celém území ČR
  • Webové rozhraní Spider Business Centrer (SBC) pro online sledování vašich roverů, stavu sítě a zápisného, reporty využívání sítě a dle typu zápisného také stahování RINEX dat pro post-processing a možnost využití Výpočetní služby
  • Mobilní aplikace HxGN SmartNet pro Android a iOS pro sledování stavu zápisného, ověřování konektivity a kontakt na technickou podporu
  • Speciální služby:
    • Smart Positioning v rámci aplikace Leica Zeno Mobile pro sběr GIS dat
    • X-pos server, díky němuž lze mj. integrovat stahování GNSS dat pro post-processing přímo v prostředí post-procesního softwaru Leica Infinity.

Na stránkách HxGN SmartNet najdete vše, co potřebujete vědět o síti permanentních GNSS referenčních stanic HxGN SmartNet. Také můžete přejít na náš e-shop, kde jsou informace o jednotlivých zápisných, jejich ceny a možnost nákupu. Zápisné do sítě SmartNet vám také rádi zaintegrujeme do nabídek GNSS roverů.

AP20 AutoPole AP20 AutoPole

Leica AP20 AutoPole vám umožňuje měřit s nakloněnou tyčkou, přičemž automaticky zná její výšku a navíc vyhledá a uzamkne konkrétní hranol.

Více 
DISTO X6 DISTO X6

Špičkový laserový dálkoměr s velkým dotykovým displejem s kamerou. Možnost rozšíření na sadu P2P,  díky které umí z jednoho místa změřit polohu libovolného bodu ve 3D pro CAD.

Více 
CC180 CC180

8" polní tablet CC180 s Windows 10 v sobě kombinuje skladný kompaktní design a vysoký výkon pro vaše měřické aplikace s Leica Captivate

Více