Aplikace

Často kladenou otázkou při rozhodování o nákupu skeneru, a možná jednou z klíčových otázek, je na co se vlastně skener dá použít? Na které zakázky se hodí? A jaká data a výstupy získáme?

V tomto článku se podíváme aspoň an několik nejběžnějších oblastí, ve kterých se laserové skenování úspěšně uplatňuje. Fantazii se samozřejmě meze nekladou a pokud vymyslíte další aplikace, směle do nich!

Potrubí a konstrukce
Kombinace skenerů Leica spolu s modulem Cyclone-MODEL je světovou špičkou v pořizování 3D modelů skutečného stavu potrubních technologií a konstrukcí. Produkty v této oblasti mohou být:

 • inteligentní 3D CAD modely skutečného stavu (as-built), vytvořené s ohledem na závazné normy
 • kótované řezy v libovolných místech, 2D pohledy
 • kontrola kolizí mezi projektem a skutečným stavem (interference checking)

Inženýrská geodézie
Rychlé a komplexní postižení skutečného stavu je výhodou na rozsáhlých a komplikovaných stavbách, kde lze pořídit:

 • řezy v hlubokých stavebních jámách s vystižením celého průběhu
 • prostorové zaměření staveb v různých fázích výstavby
 • přesné skutečné rozměry pro úpravu prefabrikovaných dílů před jejich dopravou na stavbu
 • kontrola povrhů dálnic

Tunely
Skenování poskytuje rychlou metodu komplexní kontroly jednotlivých fází výstavby tunelu od vyraženého profilu až po kontrolu tloušťky vrstev betonu. Výstupem je kompletní 3D mapa a řezy. Některé programy umožňují vyhodnocení výsledků v reálném čase.

 • stav výrubu tunelů v různých fázích výstavby
 • komplexní 3D mapování podzemních prostor

Doly a lomy

 • stav těžby v různých fázích
 • výpočty kubatur vzhledem k předchozím etapám

Architektura a BIM

 • prostorové zaměřování objektů
 • zaměření skutečného stavu a porovnání s projektem

Digitální model terénu

 • tvorba modelů terénu a vrstevnic
 • trojúhelníkové sítě
 • extrakce lomových linií

Památkářství

 • detailní prostorové zaměření památek včetně barev
 • vyhotovení výkresů
 • tvorba modelů pro rekonstrukci
 • 3D modely soch
 • skutečný stav fasád

Kriminalistika

 • detailní dokumentace kriminálních scén
 • rychlé a přesné zachycení všech podrobností ve 3D
 

A všude jinde, kde je potřeba postihnout 3D realitu ...

 • filmový průmysl - pro modelování speciálních efektů
 • opravy a replikace prostorových objektů ...
 • ...
  Zpět