3D laserové skenery - přehled

„Potřebujeme nasnímat scény prostorových objektů a tyto převést do přesného 3-D CAD modelu.“ Také jste se setkali s podobným požadavkem? Pokud ano, pak vás bude zajímat technologie 3D laserové skenování.

Zmíněný požadavek řeší 3D laserové skenování založené na principu měření tranzitního času průchodu laserového paprsku od přístroje k objektu a zpět. Zásadní rozdíl od klasických laserových dálkoměrů je v množství změřených bodů v relativně krátkém okamžiku. Laserový skener proměří v určitém zorném poli tzv. mračno bodů. Je to v podstatě mřížka bodů, která má pravidelné úhlové rozestupy. U každého bodu mračna jsou známé směry a vzdálenost od přístroje, takže známe i prostorovou polohu. Software, kterým je skener řízen, má i speciální modelovací funkce, specializované právě na zpracování mračna bodů.

   Leica BLK360
RTC360 ScanStation P30 / P40 / P50  BLK360 Nova MS60

Výsledkem může být inteligentní vektorový 3-D CAD model, digitální model objektu ve formě trojúhelníkové sítě, řezy, vrstevnice nebo jen vlastní mračno bodů.

Více se o této technologii lze dozvědět v dalších odkazech a také na stránkách Leica Geosystems

ScanStation P30/P40
Ultra rychlé 3D laserové skenery s excelentní přesností pro všechny aplikace

RTC360

Nový velmi přesný výkonný skener pro široké uplatnění v mnoha oborech. Integrovaná VIS jednotka, velmi rychlé snímání.

BLK360
Malý a lehký laserový skener s jednoduchým ovládáním a automatickou registrací mračen 

Nova MS60
První multistanice na světě. Multistanice spojuje funkce plně automatické totální stanice, laserového skeneru, fotogrammetrické kamery a GNSS. Skenuje s přesností 2 mm + 2 ppm, s rychlostí až 1000 bodů za vteřinu a s dosahem až 1000 m.

3DReshaper
Software pro zpracování mračen bodů z laserového skenování, vhodný pro 3D modelování

Cyclone
Nejvýkonnější software pro 3D laserové skenování

CloudWorx
Práce s mračny v systémech AutoCAD a MicroStation

Služby a produkty v oblasti 3D laserového skenování
Možnosti subdodávek a nákupů

Aplikace
Využití technologie podle oborů

  Zpět