LGO

Software pro zpracování geodetických GPS, TPS a nivelačních měření

Leica Geo Office (LGO) je vysoce automatizovaný set programů, který zpracovává všechny typy GPS, TPS a nivelačních dat pořízené všemi způsoby měření. Systém umožňuje importovat RTK měření a kombinovat je s daty pro následné zpracování (post-processing). Z tohoto pohledu je LGO přímým nástupcem programů SKI-Pro, Leica Survey Office a Level Pack Pro.

LGO je založeno na intuitivnosti obsluhy s využitím všech grafických možností systému Windows. Data přístupná softwarem LGO mají databázovou strukturu. To umožňuje lepší orientaci v nich a lepší přístup k datům samotným. Výsledky zpracování měření jsou zviditelněny v systému WGS84 i v lokálích systémech definovaných uživatelem a mohou být exportovány do systémů GIS a CAD.

LGO obsahuje velké množství podpůrných programů, funkcí a knihoven potřebných pro produktivní práci s technologií Leica Systému 1200. Jsou to seznamy kódů a atributů, kartografická zobrazení, nástroje pro generaci elipsoidů a modelů geoidů, ukládání dat na a čtení dat ze senzorů. Uživatelé mohou také tvořit vlastní vstupní a výstupní formáty.

Seznam modulů:

  • GPS post-processing (L1+L2 nebo L1): výpočet vektorů ze statických nebo kinematických observací
  • GLONASS processing: doplněk pro GPS post-processing pro zpracování kombinovaných GNSS dat
  • 3D-Adjustment: Vyrovnání sítí. Vyrovnávat lze buďto kombinaci GPS a klasických měření nebo samostatně GPS a terestrické observace.
  • Datum&Map: Výpočet transformačních klíčů pro výstupy v libovolných souřadnicových systémech a pro použití v GPS aparatuře při měření RTK. Instalace LGO standardně obsahuje rovnice Křovákova zobrazení S-JSTK.
  • RINEX import: čtení GPS dat z formátu RINEX
  • GIS&CAD výstup: modul pro přímou tvorbu výstupů v DWG, DXF, DGN
  • Level processing: modul pro zpracování nivelačních měření
  Zpět