Měření na železnici

Amberg Rail

Amberg Rail je komplexní řešení pro měření na železnici. Jednu softwarovou platformu je možné kombinovat s různými aplikacemi, které pokrývají všechny práce na železnici. Software je doplněn vozíkem GPR, který se dá kombinovat s různým měřickým vybavením (skener, GPS, totální stanice). Ať potřebujete měřit při stavbě trati, kontrolovat posuny či rektifikovat koleje, Amberg má snadné a rychlé řešení.

Amberg Survey
Amberg Survey je aplikace určená k zaměření a vyhodnocení skutečného stavu kolejí. Zahrnuje nástroje pro přípravu dat v kanceláři, zaměření aktuálních souřadnic a dalších parametrů (např. rozchod kolejnic) a automatickou analýzu dat.
Data je také možné snadno exportovat do dalších aplikací.

Amberg Slab Track
Tento modul je optimalizovaný pro potřeby běžné železniční stavby. Zahrnuje celé řešení od měření v průběhu stavby, přes monitoring až po údržbová měření. Výsledky měření se zobrazují v reálném čase.

Amberg Tamping
Amberg Tamping je modul vhodný pro měření při údržbě trati. Korekční data jsou vypočtena v reálném čase a mohou být rovnou předána dalším přístrojům. Kancelářský software zahrnuje nástroje pro tvorbu přehledných reportů.

Amberg Clearance
Amberg Clearance je modul určený pro kontrolu průjezdného profilu a zjišťování objektů zasahujících do tohoto profilu. Mapování probíhá automaticky a výsledky se zobrazují v reálném čase s možností pozdější analýzy.

GRP System FX
GPR System je univerzální měřický systém pro měření na kolejích, který je možné nakonfigurovat podle potřeby každého zákazníka, stavby a projektu. GRP je osvědčený systém a dá se s ním snadno manipulovat.

Je dostupný ve třech základních variantách:
   - GRP 1000
   - GRP 3000
   - GRP 5000

Více informací o Amberg Rail naleznete na stránkách Amberg.

 

  Zpět