3DReshaper

3DReshaper je software od naší partnerské firmy TECHNODIGIT. Jedná se o špičkový software na práci s mračny bodů a následné zpracování dat jako je registrace, čištění, vyhodnocování a modelování pomocí trojúhelníkových sítí nebo ploch a geometrických útvarů.

Velkou výhodou softwaru je jeho intuitivní ovládání, uživatelsky příjemné prostředí a množství funkcí, které usnadní práci.
3DReshape je vhodný pro zpracování dat z laserového skenování, modelování, vyhodnocování modelů, výpočet posunů a deformací, modelování terénu, reverzní inženýrství, kontrolu a inspekci a mnoho dalších činností.

Příprava mračen bodů
 • Do 3DReshaperu naimportujete jakékoli mračno bez ohledu na jeho původ a velikost.
 • Několik způsobů registrace mračen. "Best-fit" algoritmus umožňuje napasovat mračno na jiné mračno nebo objekt.
 • Čištění a potlačení šumu, automatická i manuální segmentace, praktické varianty barevné reprezentace mračna.
 • Možnost práce v souřadnicovém systému.
3D modelování
 • Tvorba 3D trojúhelníkových sítí (meshing) a jejich vylepšování s eliminací šumu. Rychlé a snadné zpracování sítí na velkých mračnech bodů, jehož výsledkem jsou přesné estetické modely. Nástroje na reorganizaci trojúhelníků zachovávají ostré hrany tam, kde mají být.
 • Extrakce lomových a ohraničujících hran, komplexní 3D extrakce tvarů, měření v modelu. Rekonstrukce hran, náhrada zaoblených částí nebo místních deformací sítí a novými čarami.
 • Extrakce terénní plochy. Automatické odstranění vegetace, filtrování a tvorba 3D sítě z bodů na terénu. Automatické vyhodnocení hran, např. obrubníků.
 • Vyladění trojúhelníkových 3D sítí. Vyhlazování, vyplňování děr se zakřivením nebo bez, ředění sítí, spojování atd.
 • Oddělování sítí ohradou, tvorba sítí uvnitř polygonální hranice, sešívání sítí atd.
 • Dynamické mapování textur pomocí identických bodů nebo fotogrammetrických dat, modely s fotografickou texturou, export ortofoto snímků.
3D měření, řezy, vrstevnice
 • Výpočty kubatur, booleovské operace, náspy, výkopy, hladina vody. Kubatury uzavřených nádrží, kalibrace nádrží (výsledkem je tabulka čtení na měrce a příslušného objemu).
 • 3D měření, průsečnice, editovací nástroje na lomené čáry. Extrakce řezů a vrstevnic. Měření s tvorbou kótování.
 • Extrakce a rekonstrukce geometrických tvarů: roviny, válce, oblouky, linie, kontury, obdélníky atd.
 • Automatická tvorba řezů: rovinné, radiální, volnou rukou, podél křivky, 2D a 3D profily (profily v tunelech).
3D kontrola a inspekce

 

 • 2D a 3D porovnání dvou objektů (mračna, trojúhelníkové sítě, CAD model, linie) s tvorbou barevné mapy na základě deformačních izočar s možností adjustace maximálních limitů, deformačních intervalů a barev.
 • Export a editace uživatelsky definovatelných reportů o inspekci a deformacích.

 

 

 • 3D inspekce vůči ideálním geometrickým tvarům, uživatelsky definovatelné štítky zobrazující hodnoty deformací na zvolených místech.
 • 3D animace, virtuální prohlídky, tvorba videí.

Na internetových stránkách www.3dreshaper.com/en/software-en jsou k dispozici ukázková a výuková videa.

Další informace o 3DReshaperu můžete najít v Leica e-mailu.

  Zpět