Vyhledávání podzemních vedení

Najděte nebo se jim vyhněte!

Leica Geosystems má řešení pro hledání podzemních vedení

Pod zemí je instalováno velké množství veřejných a privátních vedení. Získání přesné informace o jejich umístění je nezbytností před započetím jakýchkoliv výkopových prací. V plné odpovědnosti každé firmy nebo odpovědné osoby je ověřit výkresy veřejných sítí a zabránit poničení existujících služeb.

  • Zvýšená bezpečnost
    Každý rok jsou pracovníci stavenišť zraněni díky nepozornému přeseknutí skrytých elektrických kabelů nebo plynových potrubí. S hledačkami od Leica Geosystem mohou operátoři přesně a spolehlivě lokalizovat, vyhledat a označit podzemní vedení před bagrováním.
  • Náklady při poničení
    Zničení podzemních vedení mohou mít za následek úrazy, nehody i osobní spory. Pokud dnes nepoužíváte vyhledávací systém, může to být pro vás v budoucnu velmi nákladné.

Jednotlivé modely a odkazy na jejich produktové stránky:

Digi system

Leica Utilifinder+ zde...

Leica DIGI system zde...

Leica ULTRA zde...

 
  Zpět