Software pro monitoring

Leica Geosystems nabízí software pro automatický monitoring, který zajistí sběr z různých typů senzorů v rámci jednoho projektu, řízení a konfiguraci těchto senzorů, vyvolávání akcí při překročení limitů (poplachy, SMS, e-maily) a pokročilé následné anylýzy.

Leica GeoMoS
GeoMoS

Leica GeoMoS nabízí možnost kombinace geodetických senzorů (totálních stanic, GNSS, digitálních nivelačních přístrojů a inklinometrů), geotechnických a meteorologických senzorů. Je vhodný všechny typy projektů - malé i velké, dočasné i permanentní. Skládá se ze tří nezávislých částí:

  • GeoMoS Monitor: online aplikace pro řízení senzorů, sběr dat, výpočty a řízení událostí (poplachy, e-maily, SMS,...). Významnou novinkou je modul GeoMoS Scanning, který je určen pro skenovací monitoring s multistanicí MS50.
  • GeoMoS Analyzer: offline aplikace pro následné analýzy dat, vizualizace a post-processing
  • Adjustment: aplikace pro vyrovnání sítí, deformační analýzy a simulace sítí

Procesy běží na pozadí jako služby systému Windows nezávisle na grafickém uživatelském prostředí, které zprostředkovává nastavení zmíněných služeb. Tato moderní softwarová architektura zajišťuje 100% spolehlivost i v kritických situacích.

Leica GeoMoS HiSpeed
GeoMoS HiSpeed
Leica GeoMoS HiSpeed je software pro sofistikované a spolehlivé deformační analýzy dat s velmi vysokou frekvencí měření. Poskytuje rychlou a srozumitelnou interpretaci GNSS výsledků spolu s měřením z přesných inklinometrů. Pracuje jak v reálném čase, tak i v režimu post-processingu. Umí generovat zprávy pomocí e-mailů a SMS.
Leica GeoMoS Web
GeoMoS Web

Leica GeoMoS Web je webová služba pro vizualizaci a analýzy dat pořízených systémem Leica GeoMoS Monitor. Dle nastavení, které je součástí administrátorských práv, lze ve službě GeoMoS Web v běžném internetovém prohlížeči zobrazovat:

  • přehledy a mapy s celkovým stavem monitorovacího systému
  • nástěnku (úvodní stránku) s nejdůležitějšími grafy monitorovacího projektu na jedné stránce
  • snadnou správu měření a výsledků
  • rychlou navigaci k informacím, zoomování v liniových, vektorových, bodových a izočárových grafech a fotografiích z webových kamer

Dále je ve službě Leica GeoMoS možné provádět automatický reporting ve formě pdf souborů a odstraňování odlehlých měření z grafů.

Leica GeoMoS Adjustment
GeoMoS Adjustment

Leica GeoMoS Adjustment nabízí:

  • automatické vyrovnávání sítí
  • automatické deformační analýzy na základě statistických testů (odpovídá na otázku "Opravdu se to hýbe?")
  • režim návrhů sítí

Leica GeoMoS Adjustment je plně zaintegrovaný do systému Leica GeoMoS. Vyrovnává kombinovaná měření z více totálních stanic a GNSS senzorů. Robustní vyrovnání sítí zajišťuje vysokou přesnost, spolehlivost a automatickou detekci odlehlých měření. Detekuje nestabilitu výchozích bodů, které jsou považovány za pevné. Časové diagramy a grafy umožňují rychlou analýzu a ukazují velikost, přesnost a statickou spolehlivost pohybů.

Leica GNSS Spider
GNSS Spider
Leica GNSS Spider je software vhodný pro monitorovací projekty, ve kterých jsou zaintegrovány i GNSS přijímače. Spider konfiguruje a řídí GNSS přijímače, sbírá z nich data, provádí výpočty pozic bodů v reálném čase i pomocí post-processingu a ihned publikuje výsledky online pro software GeoMoS monitor nebo i pro softwary třetích stran ve formě streamu přesných pozic v NMEA zprávách. Jedná se o modulární software, který lze použít nejen na monitoring, ale i na řízení referenční stanice nebo celé sítě referenčních stanic. Je jako primární řešení nasazen i v síti CZEPOS.
Leica CrossCheck
CrossCheck
Leica CrossCheck je webová služba pro čistě GNSS deformační monitoring. Na pozadí této služby stojí pokročilé algoritmy softwaru Bernese, které dokáží s velkou přesností určit i nejmenší pohyby a které jsou vyladěny na velké základny s předpokládanými malými pohyby. Služba umožňuje nastavení procesních intervalů, strategií, souřadnicových systémů, limitů a obsahu zabezpečené webové služby. Obsahuje také zpravodajskou službu poskytující varování pro případ pohybů, které jsou větší než nastavené limity.

 

  Zpět