Senzory pro monitoring

Leica Geosystems vyrábí pro automatický monitoring celou řadu totálních stanic, skenovací multistanici MS50, GNSS přijímače, velmi přesné inklinometry a digitální nivelační přístroje. Navíc lze do systému Leica Monitoring zaintegrovat různé meteorologické a geotechnické senzory.

Totální stanice / multistanice:

V současné době se dodává jedna totální stanice speciálně určená pro automatický monitoring:

Leica TM50

Nova TM50 je totální stanice z rodiny Leica Nova, do které patří i skenovací multistanice MS50. Hlavními přednostmi TM50 pro monitoring jsou prodloužený dosah ATR až na 3000 m (!), tiché keramické piezo motory s dlouhými intervaly údržby, robustní konstrukce s ochranou proti prachu a vodě IP65, pracovní teplotní rozsah -20°C až +50°C a přesnost měřených délek 0,6 mm + 1 ppm. TM50 se dodává ve čtyřech různých modelech, které se liší úhlovou přesností a přítomností 5 MPix kamer s automatickým ostřením:

  • TM50 0,5" R1000: úhlová přesnost 0,5"
  • TM50 I 0,5" R1000: úhlová přesnost 0,5", dvě 5 MPix kamery (přehledová a teleskopická)
  • TM50 1" R1000: úhlová přesnost 1"
  • TM50 I 1" R1000: úhlová přesnost 1", dvě 5 MPix kamery (přehledová a teleskopická)

Naprostým unikátem je skenovací multistanice Nova MS50:

Multistanice Nova MS50 v sobě díky technologii MergeTec zahrnuje funkce nejen špičkové totální stanice, ale i 3D laserového skeneru s rychlostí skenování až 1000 bodů za vteřinu, dvě 5 MPix kamery s automatickým ostřením a možnost integrace s GNSS senzory. Díky integrovanému 3D skeneru lze sledovat celé nepřístupné plochy ve velmi vysokém rozlišení a bez nutnosti instalace odrazných hranolů nebo štítků. Funkci automatického sledování v ploše zajišťuje nový modul "Scanning" monitorovacího softwaru Leica GeoMoS Monitor, který v každém místě naskenované plochy počítá normálový vektor a ve směru těchto normálových vektrů pak určuje posuny jednotlivých časových etap vůči nulté etapě. Tato technologie se jmenuje Leica nVec. Výsledkem je interaktivní mapa s berevným hypsometrickým vyjádřením deformací v ploše a vyvolávání poplachů dle přednastavených limitů.

Na následujícím obrázku je ukázka barevného vyjádření deformací přehrady pomocí technologie nVec:

Leica nVec

Do monitorovacího systému Leica Geosystems lze dále zapojit jakoukoli geodetickou totální stanici Leica, která je vybavena minimálně automatickým docilováním na hranol. Ze současných řad se jedná zejména o:

Nova TS50 je v současné době nejpřesnější a nejlépe vybavená geodetická totální stanice na trhu. Přesnost délek je 0,6 mm + 1 ppm, přesnost úhlů 0,5". Je vybavena rychlými a tichými keramickými piezo motory a dvěma 5 MPix kamerami s automatickým ostřením. Uplatní se tehdy, chcete-li mít nejpřesnější univerzální přístroj pro konvenční měření i pro automatický monotoring.

 
Viva TS15 jsou motorizované totální stanice z rodiny Leica Viva. Pro automatický monitoring lze využít modely A (ATR), P (ATR + PowerSearch) a I (ATR + PowerSearch + přehledová 5 MPix kamera). Vyrábí se varianty úhlových přesností 1", 2", 3" a 5", přesnost délek je 1 mm + 1,5 ppm. Uplatní se tehdy, chcete-li mít univerzální přístroj pro konvenční měření i pro automatický monotoring.

Z modelů, které se již nevyrábí, lze do automatického monitoringu zaintegrovat např. TM30/TS30, automatické modely TPS1200 a TPS2000 (např. TCA2003).

GNSS přijímače / antény:

Leica GM10
GM10

Licenčně škálovatelný třífrekvenční GNSS přijímač pro monitoring, který podporuje všechny GNSS systémy (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou). Frekvence určení pozice až 50 Hz, vlastní operační systém, webové rozhraní a paměť (SD) pro ukládání dat. Díky vlastní inteligenci a paměti je schopný samostatného provozu i bez stálého datového spojení se serverem, takže je vhodný do nejnáročnějších podmínek s omezeným datovým připojením.

Leica GMX902
GMX902
Třífrekvenční GNSS přijímač pro monitoring, který podporuje všechny GNSS systémy (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou). Frekvence určení pozice až 50 Hz. Streaming binárních dat ve formátu Leica LB2, který přijímá a dále zpracovává software Leica GNSS Spider.
Leica GMX901 plus
GMX901plus
Licenčně škálovatelný přijímač s integrovanou anténou. V základní licenci je GPS L1, 1 Hz. Licenčně lze přijímač povýšit až na GPS + GLONASS, L1 + L2, 5 Hz. Streaming binárních dat ve formátu Leica LB2, který přijímá a dále zpracovává software Leica GNSS Spider.
Leica AR20
AR20
, ...
GNSS antény: ke všem GNSS přijímačům bez integrované antény se nabízí velký výběr GNSS antén, od malých měřických až po speciální choke-ring antény. Jedná se o typy AS10 (měřická), AR10 (lehká referenční), AR20 (choke-ring s elementem Leica), AR25 (choke-ring s elementem Dorne-Margollin).

Inklinometr

Leica NIVEL
NIVEL210/220
Sklonový senzor s přesností až 1". Datové sériové rozhraní podle typu: NIVEL210: RS232, NIVEL220: RS485. Měřický cyklus 300 ms, schopnost průměrování přímo v senzoru až z 128 po sobě jdoucích měření. Datový proud čte software Leica GeoMoS nebo Leica GNSS QC.

Geotechnické a meteo senzory

Díky softwaru Leica GeoMoS Monitor lze do systému začlenit i různé geotechnické senzory (inklinometry, extenzometry atd.) od různých výrobců. Pro převod měřených fyzikálních veličin na digitální data se používá datalogger od firmy Campbell.

Standardně se také do monitoringu začleňují meteo senzory. Svůj význam mají hlavně v kombinaci s totálními stanicemi pro zavádění fyzikálních korekcí měřených délek.

  Zpět