Zeno Office

Zeno Office je nadstavbový kancelářský software nad ESRI ArcGIS. Nabízí nástroje na správu a zpracování GNSS a měřických dat v rámci ArcGIS databáze.

  • automatizované přenosové procesy EasyIn a EasyOut mezi kanceláří (Zeno Office) a terénem (přístroje s polním softwarem Zeno Field)
  • ukládání podrobných informací o kvalitě GNSS měření v GIS databázi
  • integrace geodetických měření do GIS databáze

Zeno Office lze pořídít buďto jako nadstavbu nad vaši existující licenci na ArcGIS nebo včetně základního jádra ArcGIS. Existují tři verze Basic, Advanced a Professional s rozšířeními dle následující tabulky:

Varianty Zeno Office
Varianta: L1 post-processing L1/L2 post-processing TPS processing Nivelační processing Synchronizace měřických dat

Basic

     ° ° °
Advanced    ° ° °
Professional    ° ° °

• rozšíření zahrnuto
° volitelné rozšíření

  Zpět