Zeno Connect

Zeno Connect je rozhraní, které otvírá přesné určení pozice pro libovolný GIS software třetích stran z GIS GNSS přijímačů Leica, které jsou připojeny k polnímu kontroleru, na kterém je Zeno Connect nainstalován s platnou licencí. Výrobce GIS softwaru (programátor) má možnost pomocí jednoduchého programovacího kódu zaintegrovat plnou funkcionalitu Zeno Connect přímo do své aplikace. K tomuto účelu existuje vzorek v C# pro vývojáře, jak použít API k této integraci.

Zeno connect má tyto funkce:

  • připojení / odpojení GNSS antény
  • spuštění / zastavení datového proudu real-time GNSS korekcí
  • zobrazení / skrytí stavové lišty GNSS antény
  • otevření dialogu nastavení, hlavně zdroje real-time korekcí a portu pro posílání NMEA zpráv s přesnou pozicí

Zeno Connect

Zeno connect podporuje tyto Leica GNSS antény / přijímače:

  • Zeno 20: revoluční přístroj pro sběr GIS dat s vestavěným GNSS přijímačem
  • GG03: dvoufrekvenční GPS+GLONASS přijímač+anténa poskytující centimetrovou přesnost. GG03 se používá ve spojení s odolným tablet PC CS25 (platforma Windows 7) nebo s kontrolerem Zeno 5 na platformě Windows Mobile Embedded.
  • Zeno 5: malý, přesto odolný polní kontroler s funkcí mobilního telefonu

KOKEŠ rover je typickým produktem, využívajícím rozhraní Zeno Connect. Díky němu můžete měřit v terénu přímo do programu KOKEŠ od firmy GEPRO spol. s r.o.

Díky rozhraní Zeno Connect můžete provozovat Váš vlastní důvěrně známý GIS software na těchto dokonalých přístrojích Leica:  

 Leica CS25 + GG03 Leica CS25 GNSS   Leica Zeno 5 + GG03

GG03
CS25

CS25 GNSS

Zeno 20

GG03
Zeno 5
  Zpět