Viva NetRover GS08plus

Leica Viva NetRover je kompletní řešení pro měření nejen v GNSS sítích referenčních stanic,
navíc za velmi lákavou cenu - neváhejte nás kontaktovat a získejte značkový Leica rover, který se vám rychle zaplatí!

Díky odlehčené anténě GS08plus, se jedná o nejlehčí bezkabelový rover na trhu!

NOVINKA - anténu GS08plus je nyní nově možné propojit s kontrolery Captivate CS20. Získáte tak kombinaci kompaktní antény a kontroleru s nejmodernějším softwarem. Navíc můžete stejný kontroler použít i pro ovládání totální stanice.
Turn-on & Measure

Zapni a měř
S Leica Viva NetRover rychle uděláte všechnu měřickou práci. Pouze zapnete přístroj, ten se sám připojí do sítě a vy stiskem jednoho tlačítka začnete měřit. S podporou nového globálního klíče budete mít okamžitě přesné souřadnice v S-JTSK bez složitého počítání místních transformačních klíčů a bez nutnosti provádět převod mimo přístroj v počítači. Viva NetRover je připraven okamžitě měřit.

SmartWorx Viva

Intuitivní ovládání
Myslete pouze na svou zakázku, nikoli na to, jak měřit. To vám umožní polní software SmartWorx Viva díky svojí jednoduchosti ovládání, názorné grafice, logické struktuře menu, jasné terminologii a zjednodušenými pracovními postupy. Vy a váš tým se tak budete moci soustředit na co nejrychlejší a nejproduktivnější provedení práce.

Camera

Pracujte s obrázky
Kontroler CS10 má integrovaný 2 MPix fotoaparát, kterým si můžete cokoli ihned vyfotit, do fotografie pomocí stylusu namalovat další informace a to vše propojit s právě měřeným bodem jako atribut. Tím se vyhnete jakýmkoli nejasnostem při zpracování zakázky. Do mapového okna můžete navíc nahrávat mapové podklady pro rychlou orientaci v prostoru zakázky a pro vytyčování jedním kliknutím na objekt v mapě.

Práce s DXF je podporována plnou verzí SmartWorx Viva. Podle potřeby můžete data z výkresu načíst do zakázky nebo ho použít jako podkladovou mapu a pracovat pouze s daty, která opravdu využijete. Při exportu do DXF jsou zachovány vrstvy, takže data jsou stále přehledná.

S-JTSK Transformace souřadnic do S-JTSK a zpět se děje přímo v kontroleru, takže již v terénu pracujete v S-JTSK. Ve SmartWorx Viva jsou obě certifikované transformace - globální klíč platný od 1.7.2012 a také možnosti výpočtu klíčů pomocí volby identických bodů. Takže nepotřebujete žádný externí PC program pro převody a pokud vám někdo v terénu dá JTSK souřadnice, můžete je okamžitě vytyčit.

Předávání výsledků na katastr je díky flexilbilním výstupům velmi snadnou záležitostí. Kontroler vygeneruje zápisník, který je přímo akceptován všemi katastrálními úřady.

Designed for Networks

Navrženo do referenčních sítí
S GNSS podporou budete mít vždy dostatek družic pro měření i ve složitých podmínkách. Kontroler Viva CS10 pro NetRover má v sobě integrovaný GSM/UMTS 3.5G modem. Připojení k internetu se děje zcela automaticky a vy jste ihned připraveni k odběru korekcí ze sítě nebo k připojení na FTP pro odeslání výsledků do kanceláře nebo pro stažení další práce, aniž byste se museli vracet.

Radiokomunikace
Možnost radiokomunikace byla doposud doménou pouze high-end Viva přijímačů GS10 a GS15, nyní je však možné využívat radiomodemy v kombinaci s přijímači Viva GS12, GS08 a GS08plus. K Viva NetRoveru si od prosince 2011 můžete kdykoli dokoupit radiomodem pro příjem korekcí z lokální nebo mobilní referenční stanice, která vysílá korekce do vlastního UHF radiomodemu. Může se jednat o vaši referenční stanici nebo např. o referenční stanici dočasně instalovanou na nějaké stavbě.

Přijímací radiomodem se nasazuje na kontroler CS15 a má označení CGR15. Rovery, které jsou již vybaveny licencemi pro RTK měření v sítích referenčních stanic, nepotřebují pro příjem korekcí přes rádio žádnou dodatečnou licenci.

S anténami GS08, GS08plus a GS12 lze také nově realizovat RTK referenční stanici. Sestava vypadá tak, že k anténě je pomocí Y-kabelu připojen modem (typicky radiomodem GFU27) a externí baterie. Nastavení a spouštění reference se provádí pomocí CS kontroleru ve SmartWorx Viva se speciální licencí. Při konfiguraci reference je kontroler dočasně spojen s anténou pomocí Bluetooth.

 

Leica SmartWorx Viva LT - obrazovky

 

 Leica Viva NetRover GS08plus radio Leica Viva GS08plus RTK radio base
NetRover s radiomodemem

Kombinace s kontrolerem
Captivate CS20

Sestava referenční stanice
  Zpět