iCON grade iGD3 - 3D single

3D nivelační systém Leica iCON grade iGD3 otevírá naprosto nové možnosti v provádění zemních prací a hlavně při přesném rovnání konstrukčních vrstev. Přináší přímo do kabiny strojníka 3D projekt stavby a odsouvá do historie tradiční způsoby vytyčování. S 3D systémem můžete pracovat naprosto nezívisle, s maximální možnou přesností a kdekoli v prostoru daného projektu. Použití 3D nivelačního systému dramaticky zvýší využití stroje, jeho produktivitu a také značně ušetří spotřebu rovnaného materiálu.

Dozer může být naváděn buď velmi přesnou GNSS/GPS aparaturou nebo pomocí robotické totální stanice. Základ systému, senzory i připojení na hydrauliku je stejné jako u 2D systému, rozšíření na 3D je velice snadné.

Jisté úspory: Zvyšuje produktivitu prací - eliminuje riziko chybovosti - zvyšuje šance při získávání zakázek - snižuje nutné množství pojezdů - úspora materiálu, času, paliva, stroje, nákladů na měřičské práce - snižuje únavu grejdristy.

Příčný sklon radlice: Měřen pomocí robustního senzoru, který obsahuje velmi přesný inklinometr.

SP14 senzor: Tímto senzorem nahradíme standartní snímač příčného sklonu radlice. jde o výkonné moderní zařízení obsahující IMU jednotku, tedy inerciální senzor který pomocí akcelerometru měří zrychlení a pomocí gyroskopu jeho směr. Přínosem je 5 krát častější aktualizace polohy radlice pro celý nivelační systém a tím možnost používat stroj ve vyských rychlostech při zachování nejvyšší přesnosti.

Kontrola polohy a výšky:

  • TPS - robotizováná totální stanice, která za stálého sledování 360° hranolu, umístněného bezpečně na stožáru na radlici grejdru, vysílá informace o jeho poloze do grejdru z bezpečného místa stavby. V případě využití TPS lze dosáhnou přesnosti +-3mm na 100m.
  • GPS - velmi přesný GNSS přijímač umístěný bezpečně v kabině, robustní a odolná GNSS anténa umístněná na stožáru na radlici grejdru. Poloha je zpřesňována pomocí RTK korekcí vysílaných referenční stanicí umístěné na pevném bodě v blízkosti stavby. V případě využití GNSS/GPS lze dosáhnout přesnosti až +- 1cm v poloze a +-2cm ve výšce.

 

Robotická totální stanice iCR60

GNSS anténa CGA60 na stožár stroje

GNSS přijímač iCG80

GNSS smart anténa referenční stanice iCG60

SP14 senzor

3D ovládací panel iCP42

 

  Zpět