iCON grade iGG2 - 2D

Leica iCON grade iGG2 nivelační systém pro gradery dramaticky zvyšuje možnosti použití stroje a jeho produktivitu. Zároveň optimalizuje využití materiálu při jakýchkoli zemních pracích a nejvíce při přesném rovnání konstrukčních vrstev. Systém může být používán se širokým výběrem senzorů a kombinuje jednoduchost ovládání, nebývalou flexibilitu a výkonné a velmi intuitivní uživatelské rozhranní.

Automatické ovládání sklonu a výšky radlice: 2D nivelační systém umožňuje automatické ovládání radlice ve sklonu i výšce dle zvolených parametrů a připojených senzorů. Základem je senzor podélného sklonu stroje, senzor natočení radlice a senzor příčného sklonu radlice. Pomocí těchto senzorů je možno plně automaticky řídit radlici v příčném sklonu. Po připojení ultrazvukového senzoru či laserového přijímače lze radlici automaticky řídit i výškově. Připojením druhého laserového přijímače získáte systém, který vám umožní pracovat nezávisle na směru rovnaných sklonů.

Snadná rozšiřitelnost: Začněte se základním řešením automatického řízení výšky a sklonu radlice pomocí laserového nebo ultrazvukového senzoru, senzorů příčného a podélného sklonu a rotačního senzoru. V případě potřeby následně rozšiřte svůj systém přímo podle potřeb aktuálních staveb. Jednoduše pokročte z laserového 2D systému na kompletní 3D řešení snadným rozšířením o velký 3D ovládací panel iCP42 a iCON robotickou totální stanici, případně GNSS přijímač a anténu.

Možnosti úspor: Zvyšuje produktivitu prací - eliminuje riziko chybovosti - zvyšuje šance při získávání zakázek - snižuje nutné množství pojezdů - úspora materiálu, času, paliva, stroje, nákladů na měřičské práce - snižuje únavu grejdristy.

Použité senzory: Základ - podélný senzor, příčný senzor, rotační senzor

Kontrola výšky podle:

Single nebo dual Tri-sonic: Použití jednoho nebo dvou ultrazvukových senzorů je jedním z nejjednoduších aplikací 2D nivelačního systému. Senzor Tri-sonic má tři základní nastavení. V režimu Zem řídí radlici dle předem urovnaného terénu, v režimu Lanko dle vytyčené lankodráhy a v režimu Hrana například podle obrubníku. Při nastavení Lanko a Hrana je možné též automaticky řídit boční posun radlice díky unikátní patentované funkci Side-shift.

Single laser: Nejčastějším řešením 2D nivelačních systémů je použití jednoho laserového přijímače pro řízení výšky dle rotačního laseru a základních senzorů pro řízení sklonu radlice. Ideální systém pro liniové stavby.

 

Kombinace laserového přijímače a ultrazvukového senzoru Tri-sonic: Používáme v případech, že na jedné straně radlice máme již hotový povrch s konečnou výškou. Nad tento povrch umístíme ultrazvukový senzor Tri-sonic a druhou stranu radlice výškově řídíme pomocí laserového přijímače na základě roviny vytvářené rotačním laserem. Opět lze využívat automatické řízení bočního posunu radlice Side-Shift.

Dual Laser: Laserový přijímač na každé straně radlice řídí výšku i sklon na základě roviny vytvářené rotačním laserem. Tato konfigurace poskytuje strojníkovi naprostou nezávislost na směru sklonů, které zrovna urovnává a zároveň maximální dosažitelnou přesnost. Ideální systém pro rovnání velkých ploch nejen liniových staveb, ale i hal, parkovišť a hřišť.

 

Rozdělovací skříňka se senzorem podélného sklonu stroje

Senzor příčného sklonu radlice

Ultrazvukový senzor Tri-sonic

Laserový přijímač MLS720

2D ovládací panel iCP32

 

  Zpět