Řízení stavebních strojů - úvod

Pro zkvalitnění, zrychlení a zpřesnění práce stavebních strojů na stavbách se stále více využívají systémy automatického řízení. Firma Leica Geosystems tyto systémy vyvíjí již více jak 25 let (původně pod značkou Laser Aligment) a dnes je na světovém trhu jedním z technologických leaderů a největších výrobců těchto zařízení. Stejně dlouho je i aktivní v České republice, kde jí zastupuje GEFOS a.s. s plně vybaveným servisním střediskem a techniky pro servis a podporu.

Základní členění nivelačních systémů:

  • Automatické nebo indikační - Automatické s plným ovládáním hydrauliky nebo indikační systémy, které pouze signalizují polohu a výšku pracovního nástroje.
  • Podle stroje, na který se umisťují tzn. rypadla, gradery, finišery atd.
  • Podle způsobu navádění tzn. podle senzorů polohy a výšky
  • 2D řízení - senzory sklonu, ultrazvuk, laser
  • 3D řízení - TPS nebo GPS

2D panel Leica iCP32

3D panel Leica iCP42

Ultrazvukový senzor MUS1300 Trisonic

Laserový senzor MLS700

  Zpět