Nový globální klíč CZ_JT18

Od 1. 1. 2018 platí nová verze 1710 korekčních tabulek pro zpřesněnou globální transformaci mezi systémy ETRS89 a S-JTSK. Tato nová verze je zavedena do schválených transformačních programů Leica pod názvem CZ_JT18. Zároveň ke dni 30. 6. 2018 končí platnost předchozí verze korekčních tabulek verze 1202, která je v programech Leica pod názvem CZ_JT13. Vzhledem k tomu, že byl úspěšně dokončen schvalovací proces nového klíče CZ_JT18, poskytujeme Vám tento klíč ke stažení. Klikněte prosím na ikonu níže:

CZ_JT18

  Zpět